صفحه نخست

در باره ما

ارتباط با ما

درباره ما
فصلنامه بشارت
همايش ها و نشست ها
بولتن خبري افغانستان
خبر و گزارش هاي خبري
گفتگو
داستانهای قرآنی
شميم احساس
اهل بيت (ع)
مهدویت
مقالات
زن و خانواده
کتابخانه
گالري تصاوير
تازه های نشر
افغانستان شناسی
سایتهای افغانستان
صفحات ویژه

آمار سایت

مجموعه مقالات همایش زنان در افغانستان
فرصت ها، چالش ها و راهکارها (جلد دوم)

مشخصات کتاب

مقدمه

نگاهي به کارنامه زنان در افغانستان / دکترعبدالمجيد ناصري

نقش زنان در مبارزات ضد استعماري و ضد استبدادي در افغانستان / گلشاد حيدري

جستاري در برساختن هويت‌هاي متناقض براي زن افغاني / محمد هدايت

نقد و بررسي شعر مقاومت زنان افغانستان / اعظم بابايي

اشعار روايت‌گر مشكلات زنان افغانستان / محمد رضا يوسفي و طاهره سيد رضايي

حضور زن در عرصه‌هاي اجتماعي، چالش‌ها و راهكارها / عصمت‌الله شريفي

دموکراسي و حقوق زنان / سيد آقاضيا رضوي

نگاهي به وضعيت زنان در فرايند توسعه اجتماعي افغانستان / محمد صادق دهقان

زنان افغانستاني و مشارکت سياسي / خادم حسين فاضلي

وضعيت سياسي زنان در دوره پس از طالبان / سکينه محرابي

سياسي کردن مسئله زنان و پيامدهاي آن / علي‌رضا شريفي

مشارکت سياسي زنان / ‌آصف جوادي

گذري بر نقش اجتماعي زنان در افغانستان / عبدالله نظري

زنان و مشارکت سياسي درافغانستان / محمد حسين خلوصي

سير تحول خانواده / سارا مزاري

آسيب‌ها و بايسته هاي سنّت ازدواج / علي جمعه مظفري

حضور نامناسب زنان در تلويزيون افغانستان پيامدها و راهکارها / معصومه اميري