صفحه نخست در باره ما ارتباط با ما
www.bsharat.com صفحه  نخست    
 

پشتونستان

چالش سياسي افغانستان و پاكستان

نوشته: محمد اسحاق فياض

ولين كتاب تحقيقي و جامع درباره پشتونستان است كه پس از 5 سال تحقيق به تازگي در ايران از چاپ خارج شده است. اين كتاب داراي هفت فصل و يك مقدمه مي باشد.

\   پشتونستان، سرزمين معمايي و پراز فراز و نشيب هاي خونيني است كه تاريخ 150 ساله منطقه اي را رقم زده  است. اين كتاب در فصل اول گستره سرزميني وجمعيت پشتونستان را به بررسي گرفته و در فصل دوم مروري برتاريخ مبارزات و شورش هاي صدساله مردم پشتونستان عليه استعمارانگليس دارد و روايت تلخي است ازمعاهدات استعماري كه" سرکار شاه موصوف و سايرخاندان سدوزايی را در ممالک مرقومة العدد، هيچ دعوی نسلاً بعد نسل بطناً بعد بطن نبوده و نخواهد بود!" در فصل سوم هويت خواهي سياسي ناكام پشتونستان بررسي گرديده و درفصل چهارم و پنجم از چالش هاي دامنه دارسياسي ميان افغانستان و پاكستان درطول پنجاه سال اخير سخن رفته است. پاكستان خود را ميراث دار خط مرزي ديورند در زمان استعمار مي داند، اما دولت و پارلمان افغانستان دريك نمايش خشمگيانه اين معاهده را دربرابر چشمان رسانه هاي جهاني پاره مي كند و براساس وصيت عبدالرحمان خان روياي رسيدن به آبهاي اقيانوس هند را در سر مي پروراندند. فصل ششم و هفتم بررسي جريان افراطي گري و بازي پاكستان با اين آتش درافغانستان است و پشتونستان نقش كليدي در افزايش شعله هاي آتش دارد. درپشتونستان خواسته ها و زبان ها يكي نيست، آن يكي گرفتارانديشه هاي قومي و استقلال پشتونستان است و ديگري غرق درباورهاي مذهبي كه جدايي پشتونستان را از پاكستان بنگلاديش ديگري مي داند. اما با همه تفاوت خواسته ها پشتونستان محوري ترين نقطه در تعيين استراتژي ملي، سياست خارجي و گرايش هاي بين المللي براي افغانستان و پاكستان طي پنجاه سال اخير بوده و مي باشد. براين اساس پشتونستان شاه كليدي براي تجزيه و تحليل تاريخ 150 ساله افغانستان معاصر، درك صحيح تحولات شش سال اخير و منطقه مي باشد. خواندن اين كتاب را براي هموطناني عزيزي كه مي خواهند اوضاع  سياسي و نظامي افغانستان را به صورت درست درك كنند و از آن باخبرشوند، توصيه مي شود.

هموطنان ما در كشورهاي مختلف اگر مايل باشند اين كتاب را از طريق حواله ارسال و يا به شماره حساب1556335806 بانك تجارت، شعبه بنياد. كد

15560

به نام معصومه شهابي، واريز نمايند و سپس آدرس دقيق پستي شان را به ايميل

Ieshaq_fayyaz@yahoo.com

ارسال نمايند تا كتاب ها به آدرس آنان پست شود.

هم چنين هموطنان ما مي توانند اين كتاب را از دوستان هموطن ما در كشورهاي زير سفارش و دريافت نمايند.

1- انگليس- لندن آقاي بلال نوروزي

ايميل:

born4hazarajat@yahoo.co.uk 

تلفون:

0044 7754 365934

2- فنلند- اقاي نصرالله پيك

ايميل:

payk75@yahoo.com

3- كانادا- تورنتو محمد امين حليمي

ايميل:

halimi52@yahoo.com

4- هند- دهلي،  آصف انيس

ايميل:

asifanis2002@yahoo.com,

5- سويدن- رضا ضيايي

dawlat2015@yahoo.com

تلفن:

0046 155 1223262

6- دانمارك: حسين ساعي

ايميل:

husain_saei@yahoo.com

موبايل: 004531853964

7- استراليا  علي رحيمي غزنوي

Rahimi_ghazni@yahoo.com.au

8-  استراليا- كويزلند غلام حسن

ايميل:

hzoz@hotmail.com

9- ناروي سعادت اصغري

sadatasghari@yahoo.com

قيمت كتاب" پاكستان چالش سياسي افغانستان و پاكستان" و" هزاره هاي افغانستان" هركدام 13 دالر امريكايي يا معادل آن، همراه با هزينه پستي براي كشورهاي اروپايي، امريكا، كانادا، استراليا، نيوزيلند، هند و كشور هاي عربي مي باشد. و هموطناني  كه در افغانستان و پاكستان مشتري عمده اين كتاب ها براي فروش مي باشند مي توانند به ايميل و شماره تلفن داده شده  درارتباط شوند تا با قيمت مناسب در اختيار آنان قرارگيرد.

شماره تماس: 9355270092 ( 0098)

هم چنين در ايران قيمت كتاب، پشتونستان چالش سياسي افغانستان و پاكستان 3600 تومان و هزاره اي افغانستان 3950 تومان مي باشد

 

 

 

 

 
صفحه نخست درباره ما فصلنامه بشارت بولتن خبري افغانستان گفتگو در ساحل سرود شمیم احساس
اهل بيت (ع) مقالات داستانهای قرآنی سایتهای افغانستان کتابخانه تازه های نشر گالري تصاوير
تمامی حقوق متعلق به سایت مؤسسه فرهنگی   است     www.bsharat.com