ʐ
ی ی


()
ی
ی
ی
یی
ی

ی

 

ی ی ݘی یی ی ی

ی ی1 - یی :
2 - ی ی
3 - ی ی:
4 - ی:
5- ی ی ی:
6 - ی ی:
7 ی:
8 ی ی ی:
9 ی:
10 ی:
11 ی:
ی: یی (Feminisme)
: female
:
Feminine
ی یی
ی
marriage
Family
center
sex ی Gender
ی Freedom
ی ی (civil liberties)


ی
1 ی Humanism.
یی Liberalism
Әی
یی individualism
ی ی ییی
یی ی
ی ی یی:
یی јیی
یی یی (ی )
یی
- یی ی:
یی ی pacifist Feminism
ی ی
ی Equality
ی :
ی یی (Homosexuality)
3 ی ی ی
4 ی ی یی
یی یی
ی Matenal
ی یی
یی
:
1 ی
:
ی:
ی
ی
ی ی ی
ی
یی
ی ی ی ی
ی ی یی
ی ییی
:
 
 


ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ݘ ی یی ی ی .
ǘی ی ݘ ی ی ݘ ی ییی ʡ یی ی ʡ ی یی ی ی .
ی ی ی ǡ ی ییی ی .
ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی یی ی ی ݘی ی ی.
ی: یی (Feminisme)
ǎ (femme) ی ی ی یۀ یی ی femina .
Robert ی ی ی :
ی Ϙ ی ی ی ϻ
ی femaleی یی ی(femella) ی ی یی(feminine) ی یی یی(feminiuse) ی ی ی ϡ ǎ یfeminisme ی یی ی ǎ 1837 ʡ isme ی یی ޡ ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی :
یی ʻ.
ی ǎ ی ی ѻ ی ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی .
: female
ی ییی یی ی Иmale یی ǘی ی ییی .
ی ǎ ǐ یی ی یی ی ȁیی ی ی ییی .
ی ی ی ی ی ی ییی ی .
یϐ ی ی یی ی ی ϡ ی (Female Tradiation) ییی ی .
:
ی ییϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ( Ϙ ی ی ... )
Feminine
ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ʡ یی یی ی Ѭی ی یی ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Feminine یی mascaline ی یϡ ییی Femininity ی ی ی ی .
ی 1947 ی ی ی ی ی Ԭی ی Ԭ یی ی ییǡ ʬ ی ی ی ی یی ی ی ϡ ی ی (ی ی ییϡ ی) ی .
ی یی
ی یی ی ֬ ی ی嬐 ی ʐ یی .
ی
ی ǎ Ϙ ی یҬی ی ی ی ی ی ی ی یҬی ی.
ی ی ییی ی ی یϡ یϐ یی ییی یی ییی ی ی یی ی ј یی ی ی یی ی ی ϡ یϬی یʡ ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی.
marriage
ی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ϐی ی.
ی یی ی :
ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی یی ی.
Family
یϐی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی یی ی Ԙی ی ی ی یی ی یی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ޡ ی ی ی ی ی یϡ Ԙی یی ی یی ʐی ی ی ی ی ی.
ی ی Carl Rogers ی :
ی ی ی ی ی ی یی یʬ ی ی ی یʬǡ ݘ یی یی ی یݘ ʡ یی ی.
ی یی ǘ Murdock :
ی یsocial group ی ی ی ϐی یی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ϡ ϐی ی .
center
ی یϐ ی ی :
ی ǘԬی ی یʬی یی ѐی ی.
ی ی ی ی ǐϬی ی یی.
sex ی Gender
ی ی یϡ یی ی ی ی ی یی ی ی (ی ) ی ی.
ی ی ی ی یی ی ʡ ی ی ʬی ی И ˡ ʬی ی ی ی یی ی یϡ ی ʬی ی ی ی ی ی ʬی یی ی.
ی ی ی ی ǎ یʡ ی ی یییی ی ی ی ی ی ی ی ǎ ییی ی ی .
ی Freedom
یڬی ی ی یی یی ی ϡ ϡ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی .
ی ی юیی ǐیѻ (ی) ی ی ی ی ϡ ی ی ʬیی ی ییی ی ی .
ݘی ی ی ی ی ϡ یی:
ی یی ی ϻ.
ݘ ی ی یی ϐی ی ǁیӡ ی ی ی یی ی Ϙ یʻ ی ی ی یی یی: ی یی ی .
ی یی ی ی یی: ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی .
ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یϡ ی ی ی ی .
ی ی (civil liberties)
ی ی ǎ ی :
یی ی ی ی ǘ ی یی یϡ ی ی ی Ґ .
یی ی ی ی ϡ ϻ ی ی.
ی یی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ǡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

ǎ ی ʻ ی ی ǎ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ǎ ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی:
1 یی ی .
ی ی ی ی ʡ
ی یی ی :
یی ی.
ی ی ی یی ی ی ی Ș ی И یی:
ی ی ی ی ی ی ی ی .

ǎی ی ی ی ی یϡ ی ی ϐی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ی ی .
ی یϡ ی ی یی .
ǘی ی ǘی ی ی ی ی.
ˬی ی ی ǎ ی ی.
ی
ی ی Ԭی یی ی Ԭی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ј Ԭی ی ی یی .
ی یی ی ی ییی یی ی یی ی یی.
ی ییی ی ی ی ی یϡ Ȭی ی ǡ یǡ یی ی یی ی یی Әی .
ی ی ی ی Ԙی ی ی :
1 ی Humanism.
2 یی Liberalism
3 Әی Secularism
4 یی Rationalism
5 یی Individualism
ی ی ی ی یی یی:
ی:
ی ǎ ǎ ی ʡ ی Humanismus ی ی 1808 ی ی Ԙ Øی ی ی یی ی ʡ .
ی ǎ ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی یی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ǎ ی :
ی ی Øی ی ی Ȑ ی ی ȡ یی ʡ ǘ ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی:
1 ی ی ی ی ی Ԙ ی یی ی ی ی یی ی ی ی ϐی ی یی یی ی .
2 - ی ی ی ی ی ی ݘی ی ی ی Ԙیی ی ی یϡ ی ی ی ݘ ی یʬǡ ی یی ی Øی یی ی ی ی یی ی ی.
ی ی یی ی ی ʬی یی ی یی یی ݘ ی ی ی ی یی ǐی ǐییی ی јی یی ی .
یی Liberalism
ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی .
ی ی ی : یی ی ی ی ی Ԭǡ یʬǡ یییی ی ی ی .
[ ی ] ی ی ی یʬیی ی (ی) یی.
ییی ی ی یی یی јی ی ی ی 1215 ی ( ѐ) یϡ ی ѡ Ϭیی ی ی ǐ .
ی یی ǘ ی یی یی یی یی ی یی ی ʡ ی ییی یی ی ی یی ی ی ی.
ی ی :
1 ی ی ی ی
2 ی Ґیی ی ی ی .
3 یی ی ی یʬیی ی ی ی ی .
یی ی ی ی (یی) ی ی ʡ یی ی ی یی ی Ґیی ی ی ϡ ی ی . ی ی ی یǡ Ѭǡ ی یҬی ی ͘ ʘیی ی ی ی. ی ی (ی) ی progressist ϡ ی یʬی ی ی .
یی ی ی :
ی ی ی ی ی ی.
ی э ی یی ی ی ی ی Ԙ ی ی یی .
Әی
یی ی ی یی ی ȡ Әی ʡ Әی ی ی ی یی .
ی یی ی ی ی ی یی ʬی ی ی ی یʡ ͘ .
ی : Әی ی ی ݘی ی ی ͘ ی ی ی ی ޡ ی . یی ی ی Ԭی ی ی ی ʡ Ԭ ی یی ی Ԭی یی ی ϡ ی ی.
ی یی ͘ʡ ی ی ی ی Ԭی ی (ʡ ) ϡ ی یی ی ی یϡ Ϭی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی .
ی ی ݘیی ی ю یی ییی ی یی ی ی ی ی ϡ ی یѡ ǐی ی ی یی .
یی individualism
یی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی .
یی ی یی ی یی ی ی ϐی ی یی ی یی ی ی یϡ ی ی ی یʡ ی ʘی ی ی ی ی ی .
ی ی ی یی ی ϡ ی .
یی ی ی ی ی یʡ ی ی ی ݘی ی یی ی Reformation ی ی ی ی ی ی ی یی ی .
ی یی ی Øی ی ϡ ی јی ی ی . ی ȡ ... ی ی ی. ی э ی ی یی ͘ یی یی.
ҡ ی ی یی ی یی ی Ґ ϡ ی ی ی Ԭ.
ی ʡ ی یی ی یی ی ی ی ی ϡ یϐ 20 ی ی ی (ی) ی (یی) . ی ی یی ی ی ی ی .
ی ی ی (ی) ی ی یی ی ϡ ی (ییی) ϡ ی ی یی ی ی .
یی = یی rationalism (یی)
ǎ rationalism ی یی ratio ʡ ی ی یی ی ی ی ی .
ییempircism ییϡ ی ی ی ی ی یۀ یی .
ی ǎ ی یی fideism ϡ ی ی ی یۀ ی یی ی ی یϡ ی ی .
یی age of reasin ی ۀ ی enlightenment . ی ی ی یی یی ی ی Ș ی ی ی ی یی ی ییϡ ی یی ی ϡ ی یی ییی ی ᬐیی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Øی ی ی ʡ یی ی یۀ یی ǘ ی ی یی:
ѐی ی ی ی ۀ ی ی .
ǘ ی ی ی یی یی ی ی ی ی یی یی ی ی یی ʡ э ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ϡ ی یϐ یۀ 䬐ی ی ی ی ی ی ی ی ی :
ی ی یی(ی) ی ی (یی) ی ی یی ی ی ی.
ی ϡ ی ی یmethodism ییpietism јی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی antiorthodon ی یanti religious .
ی ی ی یی ѐ یϡ ی ی ی ی ۀ ϐی ی ی с . ۀ ۀ ޡ ی ی ی ʡ یی secularization ی ی ی ی ی ی یی ۀ . ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی . ی :
یی ی ی ی یی ݘ یی یی Әیی ی یی ϐیی ۀ ی یی ی ییی یی ی ϡ э یی یی ی ݡ یی ݘ ǐییی ǡ ی ǡ ی* ی ی ... ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی rimantism (یۀ 18 19) Øی ǘ ی یی ی ی ی .
ی ی ییی
یԬی ییی ی ی ی یی ǎۀ یی ϡ ی ی ی ǘی یی ی ϡ ی ی ی ی ی ǐی :
1 ی ی ی ی .
2 ی ی ی ی ۀ ی ی ی یی .
ی یی Ԙ ی ی ی ϐѐ ی ی ی .
ی یی ی ییی ی ی ییی ی ی:
ی Ԙ یی یی ی ی ی یی یی ی ی ی 19 ی .
ی یی ۀ ی Ԑ ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی یۀ ی ی ی ی یی (seneca fals) ی 1848 ی.
э ی ۀ ی ی ی ی ј یی ی ی ی ی ݘی ј ی ی ی ϐ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی :
ی ی یی ی ی یی ی .
ی ی ی ی ی ϡ ی ی ʐی ی ی ....
ی یی ی ی Ԙی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی .
ی : ǐ sara Douglas
Lucretia Mott
یی sara Angelina Grimke
Ԭی ی 1920 ی ی ی.
ی ی ییی ( )
1- یی ی ( )
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 18 19 ی ی یϐ ی ی ی ϻ ی ی ی ی ی .
ی ی ی ǡ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ѐی ی ی ی
ی ی ی ی ی ی ی .
ییی ی 1967 ی ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ : ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ء ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی Øی ی ی ی ی یی ی ی Ґی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی یی یی ی Ի ʡ ی ʡ ی ی ی ی Ԙ .
ی ی یی ی ی ی ی ی ی .
ی یی ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ȍ ی ی ی ی ی ی .
یی ی
ی ییی یی ی یی ѐ ییی ی ی ی э ی ی ی ی ی ی ݘ ی ۀ ݘی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ۀ ی ی ی ی ی ی یی ʡ ی ی ی ی یی ی ی. ی یی ی ی ی ی ی :
ی ی یی :
ی ی ی : ی ی یی ییی یی ی .
ی ی shulamith firestone ی ی یی (1974) ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ʘی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ȍ ی ( ) ی ȍ ȍ ی ی یۀ ј ی.
ی :
ی یی ی ی ʡ ی یی ʡ ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی
ی ی kate Millett ی یی ی یی ی ی ی یی ʐی ی ی ی ی .
ی یی Mary Daly ی یی ی ی یی Ԑی * ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ( ی ) .
ی یی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی .
ی ی * یی:
ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی یی .
ی simon de Beauvir ی ی ی ی ییی ی ی ʡ ݘ ǐی یی sartr ی .
ی ی ی یی ی ی ی : ی ی ی ی ی ϻ
Øی ی یی ی ϡ ی ی ی یی ی ی ϡ ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ییی ی ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی - ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی یی ی Øی ی ی ی ϐی ی ی .
ی . ی ӡ ی Ԙ ی ی ی ϐی ی ی ȍ ی ی ی ی ҡ ǡ ی* ی ی . ی ی ی ی * ی ی ی .
یی јیی*
یی јیی ی یی јی یی ی јی ییی یی јی ی ی یی јیی ی ی .
ی јی ی یی ی ی ʡ ی ی ی ی یی ی یی یی ی ی ی .
ی ی یی ی ی ی ی ی .
ی ی یی јیی ی ی ی ی ی ی .
ی Engels یی ј ی ی ʡ ی یی ی ϐی ی یی ی ǘی ی .
ی ی :
ی ϐی ی ی ی . ی Ә ی ی. ی . ی Ԙ ی ی ȍ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی یی јیی ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ϐی ی ی ی ی Ԙ ʘ ʘ ی ی .
یی یی*: (ی )
ی ی یی јی ی ی یی ییی ی یی ی јی ی یی јیی ی ی ی ی ی ی ј ی ʘ ی ی ی یی ی ی ی ی .
ی ǘ ϡ ی ی ی یی ی یی یѡ ѐ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی . ی ی ی ی .
ی Michele barrett ی ی ی یʡ ی Ԙ ی ییی јیی ی ی ی ی ی ی .
یی
60 70 یی ύ ی ی ی ی :
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی 1970 ی ییی Ԙ ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی یی ی ی ی .
یی ی ی یی ی ݘ ی ی ی ی یی .
ی ۀ یی ی ۀ ۀ 70 90 .
ۀ ی Ԙ ی ʡ ی ی ی ی ی ی یی Ԙ . э ی ی ی ی ی ی ی ۀ ی ۀ ییۀ ی ی .
ی ی Betty friedan ۀ The second stage ی یی ʡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یییی ی . э ی 捘 ییی ی :
- یی ی:
ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ϡ ی ǐ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ۀ ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
- ˜یی Eco Feminism
ی ی ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ی
1 ϐی ی یی ی ی ی.
2 ی ی یی ی ی .
یی ی ی :
ی ی ی ی یϡ ی ی ۀ ی ی .
یی ی pacifist Feminism
ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی یی Ԑ ی .
ی یی
ی ی ی ی ی ی ی ی ی :
ی ی
ی : ј ݘ یی ǡ ی ی ϡ ی ی یی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی Equality
ی ی ی ی ی ی ǡ یǡ ޡ ʡ ی .... .
ی ǎ ϐی ی ی ی یԐ یی ی ... ی ی Ԙی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی Ϙ ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ݘی یی ی ی ݘ ی ی ییی ی یʡ Ϙ ی ی ی ی Ԙ ی ی ی ی ی э ی ی یی یی .
Ϙ ی ݘ ی یی ی ی ی ی ی ϡ ی یی ی ϡ ی یی ی ی یʬ ی ی ی ی ی ی ʬی یی ی ی ی یی ی ʬ 䐡 یی یی ی ʐی ی . ی ˡ ی Table Rasa .
یی ی ی ʡ ی ی Ѭ ݘ ی.
ی ی یی ی ϡ : یԡ ӡ ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی .
ی ی یی یی ی ʡ ی یی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ϐی یی ی .
یی ی ی ی ی ݘی ی ی ʡ ԡ ϐیی ی ی ѐ ی ϡ ی ǘ ی ϡ ی ی ی ی ی یی ی ی یˬ . ی ی ی ی ی э . ی ی ی ǎی ی ی ی یϡ э ی ی .
ʐ ݘی یی ی ی ʡ ی ی ʡ ی ʡ ǐ ی ѐ یی ی ی () .
ی ی ی ی ( ) ی ی ی ͘ ʡ ی ͘ ی ی ϡ ی ی ی ی .
ǘ ی یی:
ی ی ی ϡ یی ی ی ʘ ی 捘ی ی ی ی ی ݘ ʡ ڡ ʘ ی ی ی .
ی یی: ی ϡ ی ی یϡ ی ی ی .

یی یی ی ییی ی یی ی ی ݘی یʡ ی یی ی یʬ ی یʬی ی ی ϡ
ی ی ی Ԙی ی .
یʬی یҬی ی ی ی ی یی ی ȍ ϡ ی یϡ э ی یʬی ی (1970) Firestone یی ی ј ی.
ی ی یی یی ی یی ی یʬی ی ی ی ی یی ی Ԭی ی ی Øی .
ی ی ی ی یʬ ی Ԙ ی ی یی.
2 ی ی :
ییی ی یсیی ی ϡ ی ی ѐی ی ی ی ی یی (347427 ی) .
ی ی ی یی ی یی یϡ ی Øی :
... ی یی ϐی یی ی ǐ ی ی .
ی Ϙ ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی Ϙی ی . یʬ ی ی ݘ ی ی ی ی یی ی ی ϐی ی.
یʬی јی ی ی ی ی ی یʬ ی ی ی ی ییϡ ی ی ی Ԙ ی ی Ԙ ی ی ی ی .
یʬ ی ی ی ی ѐیی ј ی.
ی ݘ یی یی ݘ ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ژ ʡ ی ی ی ϐی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ѡ ј ی .
ی ی ݘ ی ی јیی ی ی ݘی ی . ی ی یی یی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی Ґ ѐ ی یی [ ی ی (ی)] ی.
ی ی ی (1963) ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی: ی ʡ ی ی ... ی ϡ ʬی یی ی ی ی ی.
ی ϐی ј ی ی ʬ Ϭ ڡ ʬی ی ی.
ی ی ی Ԙی ی Ϭ یی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی یʬ ی ی یʬی ی .
ی ی ی ی Ԙ ی ی ی یی ی ی ی یی ی .
ʬی ی یی ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ѐ یϡ ی
ی :
ی ی ی ی Ԙی ύ ϡ ی ѡ ی یی ی ʘ .
ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی сی Ϙ ی. ی ی ی ی ییʬǡ ی ی ی ʐ ی ϡ یی ی ی ی ی ی یی یی یی ی یی .
Øی ی ی ی ی ی ی یϺ ی ϐی ی یی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی یی ی .
ی ی ی یی Ȭی ی ی یϐ Ș ی ی ی ی ی .
ی یی یѡ ی ی ی ԁی ی یی.
ی یی Ԙ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییʡ ی ј یی ϐی. ی ی ύ ی ی ی .
یی ی
ی ییʬ ی ی ی یی ی .
Ԙی ییʬ ی ʡ ی ی ی ییی ییی ی ی ی ی.
ی یԬی ییی ی ی ی ی ϡ ی ی ییʬ ی ی یی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ییʬ ی ύ ی ی. ی ی یی یی .
ییʬی ی یی ی یی ی ی ی ی ی . ی یی: یی ی ی ی ی ی یϡ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی Shulamith Firestone یی (1971) ʡ ی ی ی ʐی Ϙ ʐی ی ی ی ی . ی ییی ی یی ی ی ی Ϙ ی ѐ ی ی ی .
ی ی ی یی ی ϡ ی یی ییی ی ϡ ی ǐ ی ی ی ی یی ی.
یی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ǡ ی ޡ ی ʘ ی ی ... ی.
یی ی ی ی ی:
ی یی ی یʬی ی .
یی И یϡ ی یʬ ی ی ی ی ʡ ی ی ی ... ی ی ϡ ی ی یی ی ی ی ی ʬ ( Ϙ ی) ی ی ϡ ی ی ی ی یی ϡ ј ی ی ی ی .
ی ی ی یی ϻ ی ی ی ی یی . ی ǘ ی یی: یʬ یی ی یϬی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ʡ یϬی ی ʡ یی ی Ϙ یϡ ی ی ϐی ј ϐی ی ی ی.
ی یϐ ی یϐ ی ی ی ی:
ϡ ی ی ی ی ی یی یی .
یϐ ی ی ی یی ϡ ی ی ϐی یی ی ییی ϡ . : Ѭی ی ی ی ѡ یс ی یی .
ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی یی ی ی ی ی.
ی یی (Homosexuality)
ی ی ̡ یی ی ی یی ی جی ی ی ی .
ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یϡ ی یی ی یی ی ی.
ی ی ی یی ی ی ی Ѭی ی ی ی ϡ یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی Ԙ .
ی ǘی ی ی یی Ԙ ʘی ی ی ӡ ϐی ی ی э ی یϡ ی یʬی ی ی ییی ی ی ی ϻ ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی .
3 ی ی ی
ی Ԙی یی ی ѡ ی ی ی ی ی یی یی /ی ی ی .
ی یی ی Ѭی ی ی یԬی ی ی .
ییʬ јیʬ ی ی ی یی ی ی یی یی ی یی ی ی ی ی ی .
ی ی ی یی ی یی ی ی ǘ .
یϐ ی ی ی ی Ԭی ی ݘ ی یی .
Øی یʬی ی ی ϡ یی ϡ ϡ ی ϡ Ϙ ی ی Ϙ ی ی ی .
ی ی ی ʘ ی ی ی ϡ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی.
ی ی .
ی ی ی یϡ : ی ی ییی ی ی . ی ی ی ی ی ϡ ی یی ی ی یϡ ی ی Ԭی یی ی ی ی ی ϐی ی Ԙϐی .
یʬ ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یϡ ی ی ی یʬی ی ی ی ی:
ی ................ ی .
4 ی Ԭی یی
Ԙ یԬ ݘ یی ی یϡ ی یی ی یی ϐی ی . ی یی ϐی ی ϐی ȁ.
یی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی. ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی.
یی э ی ی ʡ یʬی یی. ی ی ی ی ی ی.
یʬی یی
ی :
ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ییی ی ϡ یی (Carol Gilligan) یی یԐ ی ی . یی ی ی یی ی یʬ یی ی ی ی .
یی ی ی ی Ԭ ی ی ی ی ͬی ј ݘ ی ϡ ی ی ی ʡ ی ی ی ی (ی ی ی) ϡ ی (ی ) یϡ ی ی ј ی ی ی ی یی .
ی یʡ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی :
: ی ی ی ی ی ی ޡ ی ی ی ی ی ϡ ی ϐی ی ی ی ی.
: ی ա ی ی ݘ ی ݘی ی یی.
: Care Ethics ی ی ޡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی Matenal
ی ی ی ȍ Øی ی ی ی ǘ ی ی یی ی ی یی ی ی یی. ی ی ی ی یی ی ی ی .
ی ی ی ی Sara Ruddick ییی Virginia Held ی یȘ Caroline Wkitbeak ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ˜ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی ی ی ј .
э ی ی ی یʬ . ی یϐ ϡ یی ی یی ی ی ء ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی .
ی یی Homosexual
Øی ی ی ی ʘ ی ʡ ی ی ی ی یʬی ی ی .
Øی ی ی یی ی . э یʬی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
یی Alfred C.Kinsey یی ʘ ی ʡ ی ی : ی ی ی ی Ϭی ی ی ی یϡ ی یی ʬی ی ی ی ҡ ی ی ی ی ی ی. Ș یی ی ی э یی ی ی یی ی ی ی .
یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی.
ی یی
ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی:
1 ی:
ی ی ی ی ی ی یی یϡ ی ی ی ی ʘیی یی ی .
ی ی ی ی یی ی ی ی یی ϐی .
ʡ ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ϡ یی ی ی ی ی Ӂی یی Ȑی ی ա ی ی .
یی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ǡ ۀ Ƙ ... ی ی.
ی ی ϐی ѐ ی ϐی ی .
ۀ / 32.
...
: ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ی ی ی ۀ ی ی ۀ ی ی ...
یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی :
ی ی ی .
ی ی ی.
ی ی ی ی ی ϡ ی ی . ی ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی .
ǘ ی ی ی ی.
ǐ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی یی ݘ .
یی یی ی ۀ ی یی ی. ی ی ی ی ی .
ǘ یی یۀ ی ی ی.
یϐ ی ی ʘ ی ی ʡ ی ی یϐ یϐی ی ی Ԙ ی ʡ ی ی ʡ / 9 8.
Ӂ ی Ǎی ی یϡ Ӂ ی ی ی.
э ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی :
ی یϐی یی ۀ ی ی ی ی ی ۀ ی یʡ ی یϐی ی ی ی ی ی ی ی ی Ș ی ی .
یی
یی ی ی ی ی ی یی :
1 Øی ی ی
2 ی ǘی ی (یی ی ی).
3 یی ǘی ی ی ی ی ی ی .
ی یی ی Ґی ی ϡ ی э ی ی .
یی ǐ ی ی ی ǐ ی ی ϡ ی ی ی ی .
ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی ی.
ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ѡ یʡ ʡ ǡ ی ʡ ȡ .. ی ی ی ی ی ی ی ی ʘ ی ی ی یی ی .
یی ی ی :
ی
ی ی یی یی ی ی ǡ ی ی ѐ ی ی( ی) ی یی ی ی ی ی ۀ ی ی ی ی ی ی .
Ǻ ی ی ۀ ۀ И ۀ ی ی ی ی ۀ ی (2) ѡ : ی ی ی ی ی ѐ ی ی ǐ ی ی ی ی Ϙ ی .
:
.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
э ی ی ی یی ی ی ی ییی ی ی یی ی ʡ یی یی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی.

: ی ی ی یی ی ʐ.
И ی ѡ ی ی ی ی ی ی ϐی ی ʡ یی ی ی ʡ یی: ی ѡ ѐ ی ی ی с یϡ یی ی یϡ یی ی ی ی یی.
ی ی ی یی ی ی ʡ ی ی ی ϡ ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ϡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ... ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ј ی یی ی ی یی ϡ ی ʬ ʡ ۀ ی یی ʡ ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی یی ی ʻ сیی یی ی ی ی ی.
Әی
ی ݘ [ И ی] ی ی ی Ә ی ی یی ی ی ʬی ی ی . ݘ ی ی ی ی یʡ ی ی ی И ی ʡ ی ی ی ی ی ی .
.
ی ј ی یی ی یی ی ی ϡ ی یی ی ی ϡ ی یϡ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی.
ی ی یʡ ی ی (ی یی) ی یϡ یی ی یی ی ی ی ی . ی Әǡ ی ی ی ی ی یی ی یی ی یی ی.

ی ی .
ǎیی ʡ یʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ǘی .
ݘیی ӘѬ ی ی یی ی ی یی ی ی ی یی ی یی ی یی ی ی ی ی ϡ ی ی ǐی ی ی ی .
ϐیی
ی یی یی ی یی ݘی یی ی ی ی ی یی یی ی.
ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی یی Øی ی ی ʡ یی ی ی ی یی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ȡ ǘی ی ی ی ʡ ی یی ی Ґ ی э ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی . ی ی ی ʡ ʡ ی ی ی ی э ی ی ی.
ی ی
ی ʬی ی ی
ی ǘ (ǘ ʘیی)
ی ی ی ی ʘیی یی ی ی ی ی Ͽ ی ی ی یϿ
ǘ ی ی :
1 ی
ی ی ј ی ی ʡ ی ی ی ј ϡ ی Ә
ی ی ی یی. ی ی ǎی Ә ی ی . یی ی یی ی ی ی ϡ ی ی یϡ ی ی Ș ی ޘ ... ی ! ϐ ی ی [ی] ی... ی.
ی ی ی .
э ی یی ی ی ی : ی ی ی И ی ʡ ی یی ی .
ی ی ی ی یϡ
ی ϐی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی.
ی ڡ Øی ی ی ی . ی ی И ی ی ی ی .
ی یی ǘ ی ی ی 36 39 ј ی ی ی.
.
ی ی ی یϿ ی ی ی ی ی Ͽ Ӂ ی ی. ǘ یی ی ی ی ی
Øی ی ѐ یʡ یی ی Ϙ ی ȡ ԡ ی ی ی یی ݘ ...

یی
ی
ی ی
ی ی
یʬی ј یی ی ی ی ی یۀ ی ǡ یʡ ی ی ی .
ʬی ی ی
ی ј :
ی ی ی 34 ی . ی ی ی ییی сی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی 18 ј ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ݘ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یʡ ی .
:
1- ی ی ی
ی ی ی ی ی .
یی ͘ ی .
ی ی ی ی ی ی ͘ ی ی ی ی ѐ ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی
ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی .
- ی ی ی ی .
- ی Ә Ԙ ی ی ی
- ی ی ی ی ی ی  ی ی.
ی یی Ԙ ی ی :

ی
ی ی ی ی ی ی ی ی ʡ ی .
ی ی ی ی:
ی ϡ ʐ ی ʡ ی ی یی ʘی ی ی یی ʡ ی ϡ ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی یی ی ی ی یϡ ی ی ی یی ی ی یی ی ی .
ی ی یی Ґی . یی И یی ی ی ϐی ی ј э ی ی ی. ی ی ی ʘ ی ی.
ی ی ی ی . ی Øی ی ی ی ϐی ی یی . ی ی ʘ ی ی .
ی
ј ی ی ی .
ی ی ی ݘ یی ی یی .
ی Ґ ی یی :
ی:
ی یی ی ی ی ی ی ی ʡ : ی ی ی .
ی
ی ی ی یی ی ی ی .
ی ی :
ی ی
ی یی ی ی ی ی ی ی .
ی
ی ѐ ی ی ʡ ی یی ی ی ی ی ی ϡ Øی ی ی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ϡ ی () ی ی:
ǘ ǡ ی ی Ș ی ی ی ( ی ی ی یی ی ی .
2- ǘی ی
ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی .
ی ی ی ѐ () :
ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی
ی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی: ǘ ȡ ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی Ԙیی ʘ ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی
یی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی( ) ی ( یی ی ی) یی ی ی ی.
یی ی ی ی یԡ ی ی ی.
- ...
- ...
- .
ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ϐی ی ی ی ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ʐی ی ی ی ی ی ͘ .
ی ѐ ی ݘ یی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ѐی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی Ȼ یی یی . ی یی ی ی ϐی ј ی .
ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی یی یʡ ی ی ی ی ی ی ی Ϙ یϡ ی ی ی .
یی ی ʘ ی ی ی .
ی یی ی ̬ی э ( ی) یی ی یی یϐ ی ی ی ی یʬ ی ی یی ѡ ѡ ی یی یʬی یی ی ی ی ϐی ϐی ی ϐی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی :
ی ی ی .
A Woman needs a man like a fish need a bicycle.
یی ی یی ϐی ی ϡ ی ϐی ی ی ی .
ی ی ی ی Ԭی ی ی ی ی یϬی ی ی ی یی ی یϡ یی ی یی ݘ یی . ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ʬی ی ی ی ی یی:
.
ی ϐ ی ی ی یی ǘ ϡ ی.
ی ی ی ̡ ی ی .
.
ی ی ϡ ی ϐی یی ǘی ی ی. ی ی ی یϿ
ی یی ی ی ی ی ی ی ی ϡ :
ی ی ی ی:
ی Ș ی ی ی یی ی ۀ ی ی ی ی ی ۀ ی ی ی ی یی ʡ ی ی ( ی) ȍۀ ǘ ی یϡ ی Ӂ ی ی ی ی ی.
ی یی ی ی ی ی ی ی:
ی Ƙ یۀ یۀ ی ǡ یۀ : ی ی....
ی ی ی ǘ ϡ ۀ ی ی ی ی ی ی ی...
ی ی ی ی یی ی ی ی :
.

ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی Ԙی ی ی ϡ ی ی ی ی یی ی ی .
ی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی یϐ ی یی ی ϡ ی .
ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ǐی ی ی .
ی ی ǐ ی ی ی ی ی ʘ ǐ ی ی ʘ ی ͘ .
ǐ ی ی Ԙ ی ی ی ʘ ϡ
ی ی ʡ ی ی ی ͡ ی ی ʘȡ ی Ѭیی ی یی Ȼ Ϙ ʡ یی ی ی ی ی.
ی یی ی ی ʡ ی یی یی ϡ ی ی ی ی ʡ یی ی ی ی یʬ ʡ ی ی ϐی یی ییی ی ی ی ʡ ی ǡ ی ی یی یی یϿ ی ی یϬی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ϙ ѐی . ی ی ی ی یϬی ی ی ی . ی ی ѐ ی ی ی ی یی ی یʡ ی ی ی ی ی : ی Ԙ یی ...
ی ی ی ی ی ʘ یی ی ی јʬ ی یی یی ی ی ی ی یϡ ی Ȑی Ԑ ی ی ی ی ی ی یی ʡ ی ی یی ی ی .
ی ی ی ی ی 䐬 یی یی ی ی .
ی ی ǐ ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ʡ ی یʬ یی ی ی ی ییϡ ی ( ی) یی ی Ͽ
ی ی ی ی یی یʬ Ͽ ی ی ( ی) Ґ ʿ
ی یی ی یʬ ی ی ی ی ی ی.
یی
یی ی ی ی یʬی ی ی ی ی ی ی ی یی یϡ یی ی یی ی یݘ یی یʬ . ی ی یی ی ی ی ی 䐬 ی . ی ی ی یی ی ی ی ʡ ی ی (Perderasty) (Lesbianism) ی ی ی ی .
ی ی ی یی ی ی یی:

ی ی ی ییϡ یی ی ی ی ی Ͽ
ی ی یی ی یی:
... ی ی یی ی ی ی ʘ ییϿ!
ی ی ی ی ی ی .
یی ی ی ی ی یی:

ء ی ی یی یی ی .
ی ی ی ی ی یϡ ʡ ی یی ی ǘ یی: ی .
ی ی ی ϡ ی ʘ .
ی ی ǘ یی:
ی ۀ ی .
.
یی ی ی ی ی یی:
ǘ .
ی ǡ ی ѐ ( ی ) ی.
یی ی ی ǘ () ی Ӭیی ی یی:
ی ی ی ی ی ی یʘ ی ی ی ۀ ی ی ی.
یی یϡ یی ڬϡ ی یی ی ʐی ی ϡ ی یی یϡ ی یی یϡ ! ی Ґ ( ی ).
ی ی ی ی ی یی . э ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییی ǘ ی ی ی ی ی ی ی Øی ی ی ϡ ی ʬی ی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی () یی ی ی ی یی ی ی یی ی.
ی ی ی ی ی ی ی ی () ی ی ی ی ی ی ییϡ ی ی Ȭی ی ی ǐ ی ی .
Ȭیی ی ی ی ی ǘ ی ی ѐ ی ی ѐ .
Ȭی یی ѐ ǐی ی ی ی Ԙ ʬی یی ی ی ی ی ی ی یی 捡 ی ی ی ی. ی ی ی ی :
ی ی ی یʬی ی ی ی یی Ԙی ی ی Ȑی ی ییی ی ی ی یی Ͽ
ی ی یی ی ی یی Ȑ Ͽ
ی ی ی ʿ
ی ی ی ی ʿ یی یی ی ی ی Ȑ ... .
ی ی ی ی
یی یی ی ی ی Ԭی یی یی یی ѐ ی یی . ی ی ی ی ی ی ییʬ ی ی ی ی ی ی یʬ ی ی ی . ی ی ی ی یʬ ی ی یی ی ی ی یی:
یی ی ی ی ی ی یʬ ی Ϙ ی ی ϡ ی یی ʬی ی ی ی ی ی Ѭی...
ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ј .
ی ی ی یی یϡ Ԙ ی ی ی ی.
ی ی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی یی ی ی ی ϐی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Øی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی.
ی ی یی
ی ی ی ی یʬ ی یی ی ی یی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی ی ی ی.
یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یʬ ʘ ی Øی ی ی ی.
یʬ ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی یѿ
ی ی ʘ ی ی ی ʬی ی ʡ ی Ѭی ی ی ǘ ی یی.
ی ی یی ی ی ی .
ی ییی
یی ی ی ǘی ی یی یی ی .
ی ی یی ѐ ی ی ی ی ی ی.
ی ی ی ی ی ی .
ی یی ی э ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ύ ی ی ییی ی ی ی ی ی ی ی ۀ ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی. ی ی ǘی ییی ی ی ی ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی .
. ی ی ϐی ǘی ی ی (یی) ی ی ی ی ی .
یی ی ی ی ی: یۀ ی ی ی ی ی ی ͡ ϐی ǘی ی ی ی ʡ ی ی ی ۀ ی ی یی یی ۀ ۀ ی ی ی ی ی .
ۀ ی ی ݘ ی یی یی ی ϡ ی ی ی ݘی ی ی ǘی ی ϡ ی ی ییی ی ی یی ʡ ی ی ی ژ یی یی ی ی یی یی یϡ ی ی ϐی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی یی сی ی ی ی Ҙ ی ی ʡ
ی ی یی:
ی ی ی ی ی ی
ی ی ی ی ی ی ی ی.
э ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی .


:
ݘ یی ی ی یی ϐی ی ی.
ی ی ی э ј ی ی ی Ә ی ی Ѭی ی ی ی .
ی ی ی ی یی یی ی ی ی. یی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ی ی یی یی ی یϐی ییی .
ی ی Ԭ ی یی ی یʡ ی ییی یی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی Ԭی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ѐ ی ی ی.


1.
2.
3. . ی ی: ѡ ی 1414 .
4. ی یԡ یی ǁ 82 ǁ یϡ 1372.
5. ˜ی ѡ یϐ یی ȡ ی 1383.
6. یӡ یی ۀ ی ی ی ( ی 1380.
7. ی ѡ یی ȡ ء 3 јҡ 1377.
8. ی یҡ ی ی : Ș ی ی ی.
9. ѡ ی ϡ ȡ 1363.
10. Әی ی: ۀ یی ی .
11. ی ی ی یی 8 10 23 ӡ 1379.
12. یǡ یǡ یی یی یϡ یԐ 1357.
13. ی ی ی ی ی 1376.
14. ӡ یԡ ی ی ǡ ی 1380.
15. یی یǡ یی یی ( ǡ یҐϬ ی یی 1 یϐی ی Ԑ ی ϡ ݡ ǁ 81.
16. (ی) ی ʬی یی Ԑ Ԑ ǁ 88.
17. (ی) ی ی ی یϐ یی ѡ Ԑ Ԑ ǁ ѡ 87
18. (ی) ی ی ی یϐ یی Ԑ Ԑ ǁ 87.
19. ی ی ( ی) یی ی 22 82.
20. ی ی ی یی : ϡ ʡ یی ( ی ی).
21. یʡ ǎǡ ی یی 1381 ǁ .
22. ѐϡ ی Ȭی یی ی ǡ ی .
23. ʡ ӡ ی ی ی ی ی ǁ 87.
24. 䐡 ی ییی یی ی ییی ی 1382.
25. ی ی ی 1 ی ی ی ی یی ǁ 1388 .
26. ی- ی ی.
27. ی ϡ ی ϡ ی 1381.
28. ی ی ی ی ی.
29. ی یی ǘ ی ی ی ی ی ی ی یی ݡ ǁ 88.
30. ی ی ǘ ϡ ی ی ی ی ی ی ی یی.
31. ی ی ϡ ی ی ۀ ی ی .
32. ϐѡ ӡ یی ی΍ یʡ یԬǡ ی ǁ 88.
33. ϐѡ ӡ یی ی΍ یʡ یԬǡ ϡ ی ǁ ѡ 88.
34. یϡ یی ی ی ی ǁ 84 ی.
35. یی ϡ ǡ ی ی ی ی ѡ 79 ǁ 81.
36. ی ѡ یۀ ی Ԑ 1370.
37. ی ѡ ǡ ی
38. یی ی ی یѡ ی.
39. ی ی یǡ یی ی ی ی ی 84 28 ی ی ی ی .
40. ی ی ی ǁ ی 84.
41. ی یݡ ی ی ݡ ǁ یی 87 102 ( Ϙی ی یی)
42. ی ی یی ی ѡ ی ǁ 81.
43. ی ѡ ޡ ѡ 1364.
44. ی ѡ ޡ ϡ ѡ ǁ ی 1370.
45. ی ϡ ییی ی 6 یѡ 1383.
46. یǡ ʡ یϐ یی یʡ ی یی 1382 23.
47. ѡ یی ی ی ی ی ǁ .
48. یی ی ی ǁ 87 .
49. ǘ ی ѡ ۀ ǡ 1375.
50. ی ѡ .
51. ی ی ی ϡ ͘ی یˡ ی یی ی 1387.
52. ی یی ی ی ی ی Ԑǡ ǁ .
53. ی ی ϡ ی یی ی () ϡ 1387 ǁ .
54. ی یǡ یۀ ی ی یی ی ǁ 85.
55. ی ی ǡ 1374.
56. یی ѡ ͘ی ی ȡ ј ی ی ی ǁ 1387.
57. ޡ یʡ ی ǁ 86 .
58. ی ی ی Ϙ ی یǡ ǁ ѡ1377.
59. ی یی ǘ ( ) 1378.
60. ی ی ی ј ی یʡ 1408 ޡ 14.
61. ی یϡ ی ی ی ی ییی یی .ϡ јҡ 1375.
62. یϡ ی یی ۀ . . (4) ی (ی ǡ ی ی ی 78.
63. ی ی ی ی ی ی ی ی ی 1382 ǁ 1386.
64. ی ی ی ی ی ی: ޡ ی: ۀ ǡ یʡ ۀ ی 1397.
65. یϡ ی یی ی یی یی ی یی یی یی ی 70.


ی ی ی

* ϐی :
ی :
* یی:
ی:
*ی: