صفحه نخست درباره ما ارتباط با ما

 

فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى

سال نوزدهم، شماره 15-14  تابستان 1382

صاحب امتياز : مؤسسه فرهنگى بشارت

مدير مسؤول : ناظر حسين زكى

حروف چینی و صفحه پردازی: نور رایانه

هيأت تحريريه :

ناظرحسين زكى، محمد على ابراهيمى، غلامحسين ميرى

خانم ها: موحدى، احمدى، غفارى

 بشارت در ويرايش و كوتاه كردن و چاپ مطالب آزاد است.

 نظريات مطرح شده در مقاله ها الزاماً رأى بشارت نيست.

 مطالب ارسالى بازگردانده نمى شود.

نشانی سایت بشارت :   http://www. bshara.com

 نشانی پست الکترونیکی :  besharatsite@yahoo.com

 

 

مطالب اين شماره

مهم ترين چالش دمكراسى در افغانستان/ يارمحمد باقرى  

وحدت ملى، موانع و راهكارها/ على اكبر ناصرى كيسوى         

ديدگاههاى علماء و شخصيتها در باره قانون اساسى آينده افغانستان

گفتوگو با آيت اللّه صالحى در باره حوزه علميه كابلو شوراى علماء  

گفتوگو با حجت الاسلام سروردانش در باره قانون اساسى

تعيين سرنوشت / حجت الاسلام فيّاض ارزگانى  

ضرورت بصيرت و بينش سياسى/ آمنه موحدى 

برداشتهايى از سفرى به افغانستان / محمد على عالمى     

امتيازات قانون ارث اسلامى / محمد نقى راشدى 

تقريبوهمبستگى درپرتوآفتاب درخشان مولودكعبه/ناظرحسين زكى

نگاهى كوتاه به  مسأله انتظار/ فاطمه اعتمادى   

در ساحل سرود / تنظيم مينا نصر        

از تو گفتن كار ما نيست /آمنه غفارى     

نگاهى به تازه هاى نشر / محمدعلى ابراهيمى