صفحه نخست درباره ما ارتباط با ما

 

فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى

سال هفتم ، شماره 24 ، بهار 1384

صاحب امتياز : مؤسسه فرهنگى بشارت

مدير مسؤول : ناظـر حسين زكـى

سـردبيـر : مهـدى مهـدوى

مدير اجرايى : محمدعلى ابراهيمى

هيأت تحريريه به ترتيب حروف الفبا:
خانم احسانى، خانم غفارى،خانم موحدى ،خانم احمدى
 غلامحسين، محمد على ابراهيمى، محمد هاشم رضايى، ,وآقایان
مهدى مهدوى ، ناظرحسين زكـى،
بشارت از مطالب نويسندگان در حوزه فرهنگ و انديشه استقبال مى كند.
بشارت در ويرايش و كوتاه كردن و چاپ مطالب آزاد است.
نظريات مطرح شده در مقاله ها الزاماً رأى بشارت نيست.
مطالب ارسالى بازگردانده نمى شود.

نشانی سایت بشارت :   http://www. bshara.com

 نشانی پست الکترونیکی :  besharatsite@yahoo.com

 

 

مطالب اين شماره

سـراب / سردبير       

قلمرو و كاربرد فلسفه اخلاق (آخرين قسمت) / ناظرحسين زكى       

قلمروومنابع تعيين كننده محدوده آزادى درانديشه امام خمينى(ره)/ محمدموسى حليمى 

امامت و رهبرى / يار محمد باقرى    

مشاركت بانوان در انديشه امام خمينى(ره)/ آمنه موحدى    

حق اشتغال و مكلفيت دولت / محمد على ابراهيمى   

نگاهى به جايگاه خانواده در اسلام / ج ـ احمدى  

ا خلاق و خود سازى / آمنه احسانى 

در ساحل سرود / مينا نصر     

آموزگار مهر!/ آمنه غفارى 

هجدهمين كنفرانس بين المللىوحدت اسلامى / جواد صالحى  

سخنان آيت الله صالحى در جمع طلاب دوره تربيت قضات  

آشنايى با مجمع نمايندگان طلاب افغانستانى / سيد احمدى  

فراخوان مقاله همايش افغانستان و انتخابات شوراى ملّى  

نگاهى به تازه هاى نشر / محمد على ابراهيمى  

 

 

 

 
صفحه  نخست درباره ما فصلنامه بشارت بولتن خبري افغانستان گفتگو در ساحل سرود شميم احساس
اهل بيت (ع) مقالات داستانهای قرآنی سایتهای افغانستان کتابخانه تازه های نشر گالري تصاوير
تمامی حقوق متعلق به سایت مؤسسه فرهنگی   است     www.bsharat.com