صفحه نخست درباره ما ارتباط با ما

فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى

سال هفتم ، شماره 26-25 ، تابستان ـ پاييز 1384

صاحب امتياز : مؤسسه فرهنگى بشارت

مدير مسؤول : ناظـر حسين زكـى

سـردبيـر : مهـدى مهـدوى

مدير اجرايى : محمدعلى ابراهيمى

بشارت از مطالب نويسندگان در حوزه فرهنگ و انديشه استقبال مى كند.
بشارت در ويرايش و كوتاه كردن و چاپ مطالب آزاد است.
نظريات مطرح شده در مقاله ها الزاماً رأى بشارت نيست.
مطالب ارسالى بازگردانده نمى شود.

مطالب اين شماره

سرمقاله

پارلمان تجربه حوادث/ مهدى مهدوى

سياسى ـ اجتماعى

شوراى ملى و مشاركت طالبان / قاسم على رحمانى 

نقش راهها در اقتصاد ملى كشور / بصير احمد دولت آبادى  

حقوقى ـ فقهى

دستگاه قضايى افغانستان / سروردانش 

تركيب قوه مقننه / محمد هاشم رضايى 

حقوق زوجين در برابر يكديگر / ج ـ احمدى

رؤيت هـلال/ ناظرحسين زكى 

بررسى فقهى غيبت / آمنه احسانى  

فرهنگ و انديشه

امام على و كفايت سياسى؟! / مهدى مهدوى   

انسان معصومى كه صبر كرد / اسماعيل دانش  

رمضان ماه خود سازى / غلامحسين ميرى   

قدر چيست؟ / ناظرحسين زكى  

در ساحل سرود / مينا نصر  

انتظار يعنى / آمنه غفارى  

گفتوگو ـ گزارش

گفتوگو با محمدجواد صالحى

مدرسه علميه امام صادق تمران / محمد على عالمى

گزارشى از همايش افغانستان و انتخابات شوراى ملى / آمنه غفارى

تازه هاى نشر/ محمد على ابراهيمى 

صفحه  نخست درباره ما فصلنامه بشارت بولتن خبري افغانستان گفتگو در ساحل سرود شميم احساس
اهل بيت (ع) مقالات داستانهای قرآنی سایتهای افغانستان کتابخانه تازه های نشر گالري تصاوير
تمامی حقوق متعلق به سایت مؤسسه فرهنگی   است     www.bsharat.com