صفحه نخست درباره ما ارتباط با ما

 

فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى

سال هشتم ، شماره 28-27 ، (زمستان - بهار) 84-1385

صاحب امتياز : مؤسسه فرهنگى بشارت

مدير مسؤول : ناظـر حسين زكـى

سـردبيـر : مهـدى مهـدوى

مدير اجرايى : محمدعلى ابراهيمى

هيأت تحريريه و همكاران اين شماره به ترتيب حروف الفبا:
آمنه احسانى، آمنه غفارى، آمنه موحدى (مينانصر)، ج ـ احمدى، اسماعيل دانش، عبدالله زكى، على اكبر ناصرى، غلام سخى احسانى،
غلامحسين ميرى، محمد جواد ناصرى (داودزاده)، محمد على ابراهيمى محمد هاشم رضايى، محمد موسى حليمى، مهدى مهدوى ، ناظرحسين زكى
بشارت از مطالب نويسندگان در حوزه فرهنگ و انديشه استقبال مى كند.
بشارت در ويرايش و كوتاه كردن و چاپ مطالب آزاد است.
نظريات مطرح شده در مقاله ها الزاماً رأى بشارت نيست.
مطالب ارسالى بازگردانده نمى شود.

مطالب اين شماره

سرمقاله

روزنه اميد / مهدى مهدوى  

سياسى ـ اجتماعى

ويژگى ها و كاستى هاى كابينه جديد/ محمدجواد ناصرى (داودزاده)          

افغانستان و قصه تلخ انجوها / محمد هدايت    

حقوقى ـ فقهى

آيا سنگسار هولناكترين شكنجه است؟! / اسماعيل دانش 

بررسى فقهى غيبت / آمنه احسانى      

حقوق زوجين / ج ـ احمدى  

فرهنگ و انديشه

انسان و اجتماع / غلام سخى احسانى 

رابطه دين و اخلاق / ناظرحسين زكى             

تأثير مبانى هستى شناختى در آزادى انسان / محمد موسى حليمى

فرهنگ عاشورا در دايكندى، قوتها وضعفها/ على كريمى (حميدى)          

در ساحل سرود / مينا نصر  

يا رسول الله! / آمنه غفارى   

قله ها و فلاخنها / محمد هادى رفيعى

گفتگو ـ گزارش

گفتگو با حجت الاسلام والمسلمين آقاى عرفانى عضو مجلس سينا               

اولين نيكوداشت پژوهشگران برگزيده طلاب غير ايرانى/ آمنه غفارى       

اولين جشنواره توانمنديهاى فرهنگى طلاّب غير ايرانى/ آمنه غفارى         

مراسم فارغ التحصيلى دوره تربيت قضات.../ عبد الله زكى          

نگاهى به تازه هاى نشر        

صفحه  نخست درباره ما فصلنامه بشارت بولتن خبري افغانستان گفتگو در ساحل سرود شميم احساس
اهل بيت (ع) مقالات داستانهای قرآنی سایتهای افغانستان کتابخانه تازه های نشر گالري تصاوير
تمامی حقوق متعلق به سایت مؤسسه فرهنگی   است     www.bsharat.com