صفحه نخست درباره ما ارتباط با ما

 

فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى

سال هشتم ، شماره 29، (تابستان) 1385

صاحب امتياز : مؤسسه فرهنگى بشارت

مدير مسؤول : ناظـر حسين زكـى

سـردبيـر : مهـدى مهـدوى

مدير اجرايى : محمدعلى ابراهيمى

هيأت تحريريه و همكاران اين شماره به ترتيب حروف الفبا:
آمنه احسانى، آمنه غفارى، آمنه موحدى(مينانصر)،معصومه سليمانى، نرگس صدوقى
عبدالله زكى، غلامحسين ميرى، قاسم على رحمانى، محراب جعفرى (دانش)، محمد جواد ناصرى (داودزاده)،
 محمد على ابراهيمى، ، محمد على عالمى، محمدهاشم رضايى، مهدى مهدوى، ناظرحسين زكى
بشارت از مطالب نويسندگان در حوزه فرهنگ و انديشه استقبال مى كند.

بشارت در ويرايش و كوتاه كردن و چاپ مطالب آزاد است.
نظريات مطرح شده در مقاله ها الزاماً رأى بشارت نيست.
مطالب ارسالى بازگردانده نمى شود.

مطالب اين شماره

سرمقاله

لبنان مفهوم توصيف ناپذير/ مهدى مهدوى        

سياسى ـ اجتماعى

ديروز و امروز افغانستان / محمد جواد ناصرى (داودزاده)         

قطعنامه 1701، گزينه اى ميان «بد» و «بدتر»/ ناظر حسين زكى             

صهيونيسم دشمـن بشريت / نرگس صدوقى       

حقوقى ـ فقهى

ادله اثبات دعوا، نكول از سوگند/ محمدهاشم رضايى     

احكام استماع غيبت / آمنه احسانى      

فرهنگ و انديشه

 قلمرو دين در زندگى انسان / محمد على جويا

انديشه سياسى مودودى / ضامن على حبيبى      

فرهنگ سنتى و غير سنتى/محراب جعفرى (دانش شيخميران)     

پيامبر (ص) و تاكتيكها / تلخيص على رياضى

در ساحل سرود / مينا نصر  

تنها نخواهى ماند / آمنه غفارى            

جمعه بى قرار / معصومه سليمانى     

گفتوگو ـ گزارش

گفتوگو باحجت الاسلام غلامحسين موحدى/عبدالله زكى 

نامه سرگشاده طلاب و علوم دينى به كوفى عنان       

بيانيه ستاد هماهنگى تشكلهاى علمى ـ فرهنگى افغانستان              

ديدار آقاى محقق، با آقاى اعرافى/قاسم على رحمانى     

برگزارى جشن ميلاد مولود كعبه حضرت/ محمد على عالمى      

تازه هاى نشر/ محمد على ابراهيمى   

صفحه  نخست درباره ما فصلنامه بشارت بولتن خبري افغانستان گفتگو در ساحل سرود شميم احساس
اهل بيت (ع) مقالات داستانهای قرآنی سایتهای افغانستان کتابخانه تازه های نشر گالري تصاوير
تمامی حقوق متعلق به سایت مؤسسه فرهنگی   است     www.bsharat.com