صفحه نخست درباره ما ارتباط با ما

 

فصلنامه فرهنگى ـ اجتماعى

سال نهم، شماره 33-32 بهار و تابستان 1386

صاحب امتياز : مؤسسه فرهنگى بشارت

مدير مسؤول : ناظر حسين زكى

سـردبيـر : مهـدى مهـدوى

مدير­اجرايى­: محمدعلى­ابراهيمى

هيأت تحريريه و همكاران اين شماره :

آمنه احسانى، آمنه غفارى، آمنه موحدى (مينانصر)، جميله موسوى، حكيمه سادات ناطقى، رقيه سادات حسينى،

اسماعيل دانش، حيدر مظفرى ورسى، عبداللّه زكى، على اكبر ناصرى، على حميدى (كريمى)، محراب جعفرى،  

محمدجواد ناصرى (داودزاده)،  محمدهاشم رضايى، مهدى مهدوى،

 بشارت در ويرايش و كوتاه كردن و چاپ مطالب آزاد است.

 نظريات مطرح شده در مقاله ها الزاماً رأى بشارت نيست.

 مطالب ارسالى بازگردانده نمى شود.

نشانی سایت بشارت :   http://www.bshara.com

 نشانی پست الکترونیکی :  besharatsite@yahoo.com

 

 

مطالب اين شماره

سرمقاله

نيم نگاهى بر ويرانه هاى فرهنگى   

سياسى ـ اجتماعى

آياآمريكادشمن طالبان است؟/ مهدى مهدوى

ديروز و امروز افغانستان(قسمت دوم)/ محمدجوادناصرى (داودزاده)

آثار سوء مواد مخدر بر سلامتى انسان/ ناظر حسين زكى  

ساختار مذهبى جامعه افغانستان /محراب جعفرى

حقوقى ـ فقهى

پيامد حقوقى واقعه غدير / محمد على ابراهيمى

بررسى ماهيت تابعيت و اقامتگاه اشخاص حقيقى/ محمدهاشم رضايى  

فرهنگ و انديشه

جايگاه عدالت در حكومت مهدى (عج)/ حيدر مظفرى ورسى      

جايگاه آزادى در حكومت نبوى(صلى الله عليه وآله) / سيد محبوب ضيايى   

فضايل فاطمه زهرا(عليها السلام) در قرآن/ نرگس صدوقى 

آثار اجتماعى تقوا / محمد جواد اصغرى)

راههاى پيشگيرى و درمان بخل/ على حميدى كريمى  

تعبــد / جميله موسوى     

آنچه رااسلام مى ناميم.../تيمثوى كارتن اش/ترجمه على اكبرناصرى    

در ساحل سرود / مينا نصر  

كعبه يك سنگ نشان است ره گم نشود/ آمنه غفارى

سلام بر محمد(ص) 

گفتوگو ـ گزارش

گفتوگوباآية اللّه صالحى،وزيرمشاوردراموردينى        

گفتوگو با آقاى محسنى مسؤول مدرسه جعفريه هرات 

گزارشى ازوضعيت تعليم و تربيت در افغانستان

متن كامل سند مكه درباره عراق      

آينده تقريب    

دو گزارش از دو همايش 

سخنـان مفتى مصر در مورد شيعه و سنى 

تازه هاى نشر

 
صفحه  نخست درباره ما فصلنامه بشارت بولتن خبري افغانستان گفتگو در ساحل سرود شميم احساس
اهل بيت (ع) مقالات داستانهای قرآنی سایتهای افغانستان کتابخانه تازه های نشر گالري تصاوير
تمامی حقوق متعلق به سایت مؤسسه فرهنگی   است     www.bsharat.com