صفحه نخست

در باره ما

ارتباط با ما

درباره ما
فصلنامه بشارت
همايش ها و نشست ها
بولتن خبري افغانستان
خبر و گزارش هاي خبري
گفتگو
داستانهای قرآنی
قاب ابریشمی
اهل بيت (ع)
مهدویت
مقالات
زن و خانواده
کتابخانه
گالري تصاوير
تازه های نشر
افغانستان شناسی
سایتهای افغانستان
صفحات ویژه

آمار سایت

 

فصلنامه علمی ـ فرهنگی
سال هفدهم، شماره 59 - 58، بهار و تابستان 1394
صاحب امتياز: مؤسسه فرهنگى بشارت
مدير مسؤول: حمید زكى
سـردبيـر: آمنه غفاری
مدیر اجرایی: عبدالله زکی
ویراستار: زهرا موسوی. صفحه آرا و طراح جلد: آمنه زکی

 هیأت تحریریه  و همکاران این شماره : خانم‏ها: احمدی،   غفاری، موسوی، صابری، حسینی
آقایان : حسن رضا جعفری، حمید  زکي، عبدالله زکی، علی موسی صادقی، سیدعبدالمجیدسجادی، قنبرعلی صمدی
 بشارت از مطالب نويسندگان در حوزۀ فرهنگ و انديشه استقبال مى كند.
 بشارت در ويرايش و كوتاه كردن و چاپ مطالب آزاد است.
 نظريات مطرح شده در مقاله ها الزاماً رأى بشارت نيست.
 مطالب ارسالى بازگردانده نمى شود.

 نشاني سايت بشارت: http://www.bsharat.com
نشاني پست الکترونيکي: info@bsharat.com
بها: 60. افغانی
 

راهنمای نگارش و شیوه نامه ارسال مقاله به مجله

مطالب این شماره

نخستین گفتار

مقالات  

سبک   زندگی حضرت زهرادربعدمدیریت.../علی موسی صادقی وعبدالمجید سجادی
حضرت فاطمه الگوی حضور و حجاب/ معصومه صابری
آثار اجتماعی محبت متقابل خدا و انسان در قرآن/ مؤمنه حسینی
دعا و مراتب آن از منظر علامه طباطبائی/ آمنه غفاری
مدیریت حوزه های علمیه افغانستان، چالشه وراهکارها/ الله داد رضایی

قاب ابریشمی

دلنوشته های ابریشیمی
شعرهای ابریشمی
نوجوان سلام

گزارش

گزارش مناسبت های دینی و فرهنگی
گزارش نشست های علمی
گزارش مسابقه های فرهنگی
معرفی کتاب