صفحه نخست درباره ما ارتباط با ما

 
 

مجموعه مقالات همایش افغانستان و انتخابات شورای ملی

گزارشى از  همايش افغانستان وانتخابات شوراى ملى
تهيه كننده: خانم غفارى
تشكلهاى فرهنگى طلاب افغانستان متشكل از «مؤسسه فرهنگى بشارت، مؤسسه فرهنگى ياسين، مؤسسه تحقيقات بنيادين، مجمع اسلامى ميثاق، مجمع علمى ـ فرهنگى والعصر، بنياد فرهنگى افغانستان، انجمن فرهنگى ياسين، انجمن فرهنگى حضرت خديجه» غرض ارتقاى شناخت مردم نسبت به معيارهاى گزينش نمايندگان، و نقش قانونگذارى در توسعه و رشد كشور، و به هدف تدوين مقالات علمى در مورد انتخابات و شوراى ملى، و ايفاى مسؤوليت و حضور طلاب در عرصه هاى علمى، سياسى و اجتماعى، «همايش علمى افغانستان و انتخابات شوراى ملى» را با همكارى «اتحاديه انجمنهاى فرهنگى طلاب مركز جهانى علوم اسلامى» تدارك ديدند، در آغاز كار ستاد همايش را براى مديريت و انسجام بهتر تشكيل دادند، و تقسيمات كارى و وظائف را در بخشهاى «دبيرخانه، تبليغات، فرهنگى، انتظامات، تداركات و مالى» تنظيم نمودند، از نويسندگان و محققان در طى فراخوان مقاله، دعوت به همكارى كردند كه با استقبال بى نظير مواجه شدند و بيش از 52 مقاله به دبيرخانه همايش رسيدند كه پس از ارزيابى توسط هيأت علمى همايش، مقالات برتر در مجموعه 396 صفحه اى قبل از برگزارى همايش به چاپ رسيد. و همايش «افغانستان و انتخابات شوراى ملى»، در شهر مقدس قم، تالار قدس رأس ساعت 45/9 با حضور گسترده و پرشور خواهران و برادران فرهنگى و تحصيلكرده كشورمان، طلاب و دانشجويان، علماء، نويسندگان و محققان، نمايندگان تشكلها، نهادها و سازمانهاى فرهنگى از شهرهاى مشهد، شيراز، اصفهان، تهران، قم، و با حضور رياست محترم مركزجهانى علوم اسلامى و دبير سياسى سفارت كبراى دولت جمهورى اسلامى افغانستان در تهران، و نماينده دفتر آيت الله محقق كابلى برگزار گرديد.
برنامه هاى همايش با قرائت قرآن كريم توسط قارى برگزيده و برجسته كشورمان آقاى رحيمى كجرانى آغاز شد، سپس سرود ملى «دولت جمهورى اسلامى افغانستان» پخش گرديد، و به دنبال آن گزارشى از روند همايش توسط دبير همايش آقاى واثق ارائه شد، و پس از آن مقاله هاى برگزيده براى ارائه در همايش، توسط محمد زكى احسانى، ناظر حسين زكى مسؤول مؤسسه فرهنگى بشارت، خادم حسين افضلى، خانم صابرى، عبداللطيف نظرى، خانم احمدى، و عبدالحكيم سليمى مسؤول تحقيقات بنيادين، ارائه گرديدند، و همچنين خانم زاهدى، شعرى را در وصف وطن قرائت كرد.
در قسمت پايانى همايش آقاى عارفى دبير سياسى سفارت كبراى دولت جمهورى اسلامى افغانستان و حجت الاسلام والمسلمين آقاى اعرافى رئيس مركزجهانى علوم اسلامى به سخنرانى پرداختند.
دبير سياسى سفارت افغانستان در سخنرانيش كه در اين همايش ايراد كرد، چنين گفت:
«از طرف سفارت كبراى دولت جمهورى اسلامى افغانستان برگزارى اين سمينار و همايش علمى را به شما طلاب و علما و فضلاى حوزه علميه قم تبريك عرض نموده و از عدم حضور جناب سفير و نماينده فوق العاده رئيس جمهور افغانستان در ايران معذرت خواهى مى نمايم.
از مديريت حوزه علميه قم و مركز جهانى  علوم اسلامى كه اين گونه فرصتها را براى مشاركت سياسى طلاب فراهم مى نمايند صميمانه تشكر مى كنم.
ما نشانه هاى بسيار مثبتى از مديريت حوزه علميه قم و مديريت مركزجهانى مى بينيم و اين روحيه مثبت بركاتى بسيارى براى مردم افغانستان و تثبيت نقش علماى افغانستان در فرايند دولت سازى در افغانستان داشته است.
افتخار مى كنم و اظهار مسرت، كه بار ديگر در محضر علما، تجديد خاطرات مى نمايم.
من روزگارى در جمعى شما طلاب بودم، قريب به 13 سال است كه از اين منبع فياض و جوشان معنويت دور افتاده ام. اما باور كنيد تا هنوز همان خاطرات، محضر اساتيد بزرگ شخصيتهاى وزين حوزه علميه قم راهنما و راهگشاى زندگى من است. و نمى توانم آن خاطرات را فراموش كنم و اگر فراموش كنم حس مى كنم كه خود را فراموش كرده ام.
به همه دوستان گوش زد مى نمايم ممكن است كسانى در فضايى، ارزش آن فضا را درك نكند، و اما زمانى كه از آن فضا بيرون مى رود آن وقت مى فهمد كه در چه فضايى با ارزشى نفس مى كشيده است.
در دنيايى كه دچار بحران معنويت و ماده گرايى ابلهانه و كوتاه نظرانه شده است، منبع فياض حوزه راهگشا و مفهوم دهنده زندگى است».
دبير سياسى سفارت افغانستان، در باره نقش علما در حيات سياسى كشورهاى اسلامى مخصوصا كشور افغانستان اشاره كرده و گفت :
«ماديت و دنيازدگى، جهان را خسته ساخته است، جامعه شما و كل دنيا تشنه معنويت است، نقش معنوى علما بدون نقش علمى و ابزارهاى علمى ميسر نيست. دنياى خشك و لبريز از خشونت، و جامعه خود ما و شما بعد از دهها سال جنگ، تشنه معنويت است. پس از اين سرچشمه ناب استفاده كنيم و معنويت را در ساختار سياسى، زندگى روز مره و در روابط اجتماعى و اقتصادى كشورتان تزريق نماييد.
نقش علما در ساختار سياسى افغانستان به نام جمهورى اسلامى افغانستان از عنوان نام اين نظام هويدا مى گردد. نظام سياسى ما در شيوه هاى مديريتى و اجرايى و تصميم سازى مردم سالار و دمكراتيك است. اما از لحاظ محتوا، اين نظام يك نظام اسلامى است.
ما در هر اقدامى كه از طرق خط مشى مردم سالارانه اتخاذ مى كنيم بايد با تعاليم دينى تئوريهاى دينى بايد اقدامات خود را توجيه كنيم. كه اين توجيه را در يك نظام اسلامى فراهم مى كند؟ كه محتواى دينى را به يك نظام مى بخشد؟ آنهايى كه از سرچشمه هاى ناب تعاليم اسلامى مى نوشد.
پس اگر زمانى نظام اسلامى افغانستان از معنويت تهى مى گردد، تعاليم اسلامى و محتواى دينى اين نظام كم رنگ مى شود، بايد تقصير آن را به عهده علماى كشور خود بگذاريم. اينجا است كه نقش علما برجسته شود».
همچنين آقاى عارفى در باره نقش آفرينى علما صحبت كرده و گفت:
«ما در فضايى به نقش آفرينى مى پردازيم كه بازيگران فراوانى در آن فضا حضور دارد. بازيگران مختلف در عرصه سياست حضور دارند. روند سياست عوض شده است. ديروز بازيگران سياسى حاكمان سياسى بودند. امروز تصميم سازى از پايين ترين سطوح جامعه آغاز مى شود تا مى رسد به قله هاى جامعه. هركسى و هر واحد اجتماعى كه مى خواهد نقشى بازى نمايد در كنار آنها صدها بازيگر ديگرى وجود دارد و ما نمى توانيم اين بازيگران را از صحنه بيرون برانيم. پس در فكر تعامل فعال باشيم. بازيگران را بشناسيم و خود را آماده كنيم. تا در كنار بازيگران حرفه اى نقش مثبت خود را ايفا نماييم.
نقش علما معنويت دادن به نظام اسلامى است. از چه طريقى؟ راههاى مختلفى مى تواند داشته باشد. از طريق عمل و كنش مستقيم و واكنشها، مى توانيم نقش خود را با حضور مستقيم در ارگانهاى دولتى، در سازمانهاى تصميم گيرنده ايفا كنيم، در سازمانهاى غير دولتى، در ميان توده ها، در مسجد و مدرسه، در مؤسسات علمى.
مهمترين فاكتور، حضور مستقيم علما در صحنه هاى سياسى است. ابزارهاى حضور را فراهم كنيم.
خوشبختانه فضاى خوبى در حوزه علميه قم ايجاد شده است. ابزارهاى بسيار خوب و مؤثر در اختيار علما قرار گرفته است. من از اين جايگاه تأكيد مى كنم كه بايد اين روند تقويت شود. ابزارهاى حضور در اختيار علما قرار داده شود.  علما نيز با علاقمندى وجديت اين ابزارها را فرابگيرند».
در پايان، دبير سياسى سفارت كشورمان، از حضورطلاب، از دعوت سازماندهندگان اين همايش و از همكارى مركز جهانى علوم اسلامى تشكر نموده و خواهان ادامه اين نوع همكارى شد.
سخنرانى حجت الاسلام والمسلمين آقاى اعرافى رئيس مركزجهانى علوم اسلامى، پايانبخش برنامه هاى اين همايش علمى بود. آقاى اعرافى ايفاى نقش فرهيختگان حوزه را در فضاى افغانستان، مايه مباهات خوانده و گفت:
«خداوند را سپاسگذار هستيم كه در حوزه قم، جمع بزرگ و فرهيخته، عالمان و دانشمندان برجسته پرورش يافته اند كه شايستگى ايفاى نقش عالمانه و حكيمانه در فضاى افغانستان را پيدا كرده اند. اين براى مركزجهانى و حوزه قم مايه مباهات است.
سياست مركز جهانى پرورش انديشمندان و عالمانى است كه با هوشمندى و حكمت در پى بازسازى و اعتلاى كشورهاى خودشان باشد. اين را مايه مباهات مى دانيم».
سپس آقاى اعرافى مطالبى را در محور خيزش و بيدارى اسلامى مطرح كرده و افغانستان را يكى از محورهاى اين خيزش خواند و گفت:
«جهان اسلام دردهه هاى اخير نوعى بازگشتى به اسلام را تجربه كرده است. خيزش و بيدارى اسلامى حقيقتى درخشانى است كه ما در جاى جاى عالم شاهد آن هستيم از آسيا و افريقا تا بسيارى از نقاطى كه مسلمانان چه در قالب اكثريت و چه در قالب اقليتها حضور دارند، ما يك امر مشترك را شاهد هستيم كه خيزش و بيدارى اسلامى است و در دهه هاى اخير از خود نماد بهتر و بيشترى را نشان داده است. يكى از محورهاى اين خيزش اسلامى كشور بزرگ افغانستان است. افغانستان همواره جايگاه انديشه و خيزش اسلامى و پايبندى به موازين اسلامى بوده است.
جريانات اخير افغانستان و مجاهدت مردانه افغانستان در برابر اشغالگران روس و حكمت و تدبير امروز افغانستان و پايه ريزى نظام مردم سالار دينى همه نشانه هاى هوشيارى ملت بزرگ افغانستان است».
همچنين ايشان در باره مردم سالارى سخن گفت و در باره اينكه مردم سالارى در تئورى اسلامى وجود دارد، چنين گفت:
«مردم سالارى در دل اسلام و در درون تئورى اسلام است. انديشمندان جهان اسلام، مدلى را از اسلاميت نظام طراحى مى كنند و به آن معتقد بودند كه در دل آن نفى استبداد وجود داشته است. مردم سالارى و اعتبار رأى مردم و ارزش مشورت و انتخابات را مى توانيم از عناوين كلى كه در فقه اسلام وجود دارد استخراج كنيم».
آقاى اعرافى به پاره اى از آن عناوينى كلى كه در فقه همه ى مذاهب اسلامى وجود دارد، اشاره كرده و گفت:
«يكى از قاعده بسيار مهم فقه ما حفظ نظام اجتماعى است و دفع آن چيزى است كه مخل به نظم جامعه است، اين در فقه عامه و خاصه وجود دارد. حفظ نظام اجتماعى قانون كلى است كه اسلام به آن  تأكيد دارد. و در درون اين قانون به حسب هر زمانى بايد مدلى را كه مناسب است استخراج كنيم. و در زمان فعلى و در بسيارى از زمانها انتظام درست يك جامعه بدون مشاركت و آراى مردم امكان ندارد. البته مشاركت و آرائى كه در چارچوب و قوانين كلى دينى قرار بگيرد.
حفظ عزت مسلمانان و حفظ عزت جامعه اسلامى قانون ديگرى است كه در فقه وجود دارد. وطبعا اين اقتضا مى كند مشاركت، حضور و همدلى و همراهى مردم را با يك نظام سياسى و حكومت.
و قاعده مشورت، البته محل اختلاف است و در بعضى از اين مقالات هم منتشر شده كه مشورت در قرآن و احاديث آمده يك اصل الزامى در نظام سياسى است يانه؟ محل بحث است. گرچه من گمان مى كنم كه بعيد نيست اينكه به عنوان يك محور الزامى در متون دينى ما تلقى بشود. پاره اى از بزرگان ما هم به آن اشاره كرده اند. حضرت آيت الله مكارم مثل بعضى از بزرگان اصل مشورت را يك اصل الزامى در نظام تصميم گيرى سياسى تلقى كرده است. مرحوم شهيد صدر در بعضى از انديشه هايش نيز همينطور است.
دفع استبداد، عزت جامعه اسلامى و حفظ اقتدار امت اسلامى و پاره اى ديگر از عناوين از جمله اصل مشورت از درون اينها مردم سالارى بيرون مى آيد. البته اين مردم سالارى متنوع و متفاوت است. و هر زمانى ممكن است به نحوى مشاركت مردم را تأمين كرد. امروز در تجربه بشرى مشاركت مردمى در قالب انتخابات و رأى گيريها و شكل گيرى مجالس و پارلمان خود را نشان داده است. و حالا نيز مدلهاى متفاوتى از رأى گيرى و انتخابات است.
در اسلاميت نظام روى مذهب شيعه ولايت جايگاه ويژه اى پيدا مى كند ولى اين قوانين كلى، حاكميت قوانين اسلامى، حاكميت معيارهاى ارزشى و اخلاقى اسلام بر تصميم گيريها، و حضور حاكمان واجد شرائط حكومت دينى كه مستقيم يا با نظارت آگاه به قوانين اسلام باشد و در عرصه جامعه مدبر باشد و اينكه مردم حضور داشته باشد، اينها مجموعه معيارهاى يك نظام مردم سالار دينى است كه از فقه همه مذاهب اسلامى بيرون مى آيد.
و طبعا در نظام مردم سالارى دينى، حاكمان، مجلس در تشخيص مصاديق و كارشناسيها در تطبيق عناوين كلى بر مصاديق و در پركردن خلاء منطقة الفراغ و تشخيص اهم و مهم در تزاحمات، قلمروهايى است كه مجلس مى تواند در آن حضور پيدا كند».
رئيس مركز جهانى علوم اسلامى در باره نقش و جايگاه علماى افغانستان گفت:
«بحمد الله در حوزه علميه قم شاهد وجود علما، انديشمندان و صاحب تخصص در رشته هاى مختلف با قابليتهاى فنى و مهارتى در ميان فضلاى افغانستان هستيم و اين سرمايه بزرگ براى مسؤولان افغانستان به عنوان يك فرصت و سرمايه بازسازى استفاده بشود. ما به اين سرمايه افتخار مى كنيم. مركز جهانى علوم اسلامى در روند بازسازى و اصلاح و تكامل خويش بر تقويت بينه هاى علمى و معرفتى تأكيد بر شفافيت علمى خويش دارد. و بر تعامل مثبت با دولتها و نمايندگان دولتها تأكيد دارد.
اين همايش و اين سرمايه بزرگ با يك نگاه استراتژيك و ژرف، همه جانبه آينده نگر براى آينده دينى و اخلاقى و اجتماعى فرهنگى افغانستان طرح و تدبير داشته باشد».
حجت الاسلام آقاى اعرافى از برگزاركنندگان و همه دست اندركاران همايش انتخابات افغانستان تشكر كرده و گفت: «مجددا از اين شور، انگيزه مندى و اهتمام والاى طلاب و علما و فضلاى افغانستان تشكر مى كنم علمايى  كه در لوى جرگه و در جريانات مختلف به صورت مثبت و با تعامل نقش خودشان را ايفا كردند و امروز بحمد الله از نقش عالمانه برخوردارند. و اين را بايد ارزش گذاشت . و از عزيزانى كه اين جلسه را برگزار كردند و مشاركت كردند چه انجمنها و تشكلهاى افغانى و چه دوستان مان در مركز جهانى اتحاديه هاى فرهنگى و چه ساير دوستان كه همكارى كرند تشكر مى كنم از مسؤولان سفارت كه در اين جلسه حضور پيداكردند سپاسگزار هستم. دوستان عزيزى كه وقت فراوانى گذاشتند و مقالات خوبى را جمع كردند و نشان دادند كه افغانستان بزرگ است و نشان دادند كه علماى دينى ما در حوزه از صلاحيتهاى ممتازى علمى برخوردار است. مركز جهانى تلاش كرده است در حد توان خويش در عرصه افغانستان نقش مثبت و همراهى با علما و طلاب و فضلا و هماهنگ با جريانات آنجا ايفا كند. امروز و بعد از اين چنين خواهد بود. امروز سرمايه علما، نويسندگان و نوشته ها و پايان نامه ها و تحقيقات افغانستان جزئى افتخاراتى است كه به نام شما ثبت شده است و همه اينها در خدمت اسلام و جامعه اسلامى افغانستان و پيشرفت امت اسلامى هزينه بشود».
در آخر همايش از طرف مركزجهانى علوم اسلامى از عزيزانى كه در اين همايش زحمت كشيده بودند، تقدير به عمل آمد و مقالات برتر همايش مورد تشويق قرار گرفت.
همراه با شركت كنندگان همايش
در حواشى اين همايش، نظر برخى از شركت كنندگان را در مورد همايش جويا شديم، و در اين باره;
خانم آتى گفت:
«اين چنين همايشهايى بسيار مفيد است و همين طور هم لازم، اما اگر كوشش مى شد كه اطلاع رسانى آن در سطح وسيعى انجام مى گرفت خوب تر بود چرا كه، اصلا در جريان فراخوان آن قرار نگرفته بوديم، و خيل دير متوجه شده بوديم.
آقاى انصارى گفت:
«خوب بود، ولى براى ما در حدّ اطّلاعات بيشتر نبود چرا كه ما جوانهايى كه در كشورهاى ديگر زندگى مى كنيم حق رأى نداريم، و همين طور حق انتخاب، بنا بر اين من مانده ام اين طيف وسيع كه مى خواهند بر گردن داخل، با اين نمايندگان انتخاباتى و ايده ها و عملكردشان چه رويكردى خواهند داشت».
خانم حسينى :
«من كه از مشهد آمده ام، ديدن اين طور همايش ها خيلى برايم جالب بود، اميدوار شدم، و بسيار خوشحال، هرچند كه كم و كاستى هم داشت، اما در كل بسيار خوب بود».
خانم محقق :
«اگر چنين برنامه ها طورى تنظيم شود كه در داخل هم با چنين امكانات برگزار شود چقدر خوب است تا اطّلاعات آنهايى كه حق رأى دارند بيشتر گردد.»
خانم كوهى:
«همايشهايى كه تا به حال ديده ام و شركت كرده ام فقط در حدّ همين مجموعه مقالات بيشتر نبوده كه آن هم از زحمت برگزار كنندگان همايش است، وگرنه نتيجه خاصى هم نگرفته ام، يعنى طرحى كه قابل اجرا باشد و بتواند كاستى ها و كمبودهاى مثلا انتخاباتى را به شكل كامل حل كند».

 

 


صفحه نخست درباره ما فصلنامه بشارت بولتن خبري افغانستان گفتگو در ساحل سرود شمیم احساس
اهل بيت (ع) مقالات داستانهای قرآنی سایتهای افغانستان کتابخانه تازه های نشر گالري تصاوير
تمامی حقوق متعلق به سایت مؤسسه فرهنگی   است     www.bsharat.com