افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 May , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

متن نامه سرگشاده طلاب و علوم دینى به کوفى عنان دبیر کل سازمان ملل متحد
28 مهر 1400 - 8:12
شناسه : 843
بازدید 166
6
متن نامه سرگشاده طلاب و علوم دينى به كوفى عنان دبیر کل سازمان ملل متحد

نویسنده : حمید (ناظر حسین ) زکی کوفى عنان دبیر کل محترم سازمان ملل متحد! اندیشه حمایت از حقوق بشر و صلح جهانى به خصوص در در دوران جنگ از دیر زمانى مطرح بوده است و در این راستا سازمان ملل متحد، به عنوان دستاورد سالها تلاش انسانهاى خردمند که دغدغه امنیت و صلح پایدار را […]

نویسنده : حمید (ناظر حسین) زکی
پ
پ

نامه سرگشاده طلاب و علوم دینى به کوفى عنان دبیر کل سازمان ملل متحد

نویسنده : حمید (ناظر حسین ) زکی
کوفى عنان دبیر کل محترم سازمان ملل متحد!

اندیشه حمایت از حقوق بشر و صلح جهانى به خصوص در در دوران جنگ از دیر زمانى مطرح بوده است و در این راستا سازمان ملل متحد، به عنوان دستاورد سالها تلاش انسانهاى خردمند که دغدغه امنیت و صلح پایدار را داشتند; پس از بروز فاجعه انسانى در دو جنگ جهانى بنیان نهاده شد، تا بشر از شر جنگ و جنایت در امان بماند و زندگى مسالمت آمیز را، در پرتو صلح و امنیت بین المللى تجربه کند.
هرچند این سازمان در عمر کوتاه خویش دست آوردهایى براى امنیت و صلح جهانى داشته است، ولى باید از سر درد گفت : این سازمان به دلایلى از جمله دادن امتیاز و اختیارهاى غیرعادلانه به پاره اى از کشورهاى قدرتمند یک سوى منازعه، از هدفهاى اساسى و اصلى خویش به دور مانده است.
آقاى کوفى عنان، دبیر کل سازمان ملل!
امروز در جهان شعار و تکیه بر گفتمان سیاسى، رعایت حقوق بشر و تحکیم و گسترش صلح پایدار است; ولى رژیم صهیونیستى با حمایت عریان آمریکا بر زور و خشونت پا مى فشارد، و به جاى گفتمان عادلانه از سلاحهاى مرگبار و کشتار جمعى استفاده مى کنند.
امروزه در جنوب لبنان هر روز فجایع بشرى و کشتارهاى کودکان، زنان و نابودى غیر نظامیان عمق بیشترى به خود مى گیرد، در اثر به کار رفتن سلاحهاى کشتار جمعى وغیر مجاز، و باریدن دود و آتش، توسط اسرائیل، تأسیسات و زیرساختهاى کشور لبنان از بین مى رود و صلح و امنیت جهانى به خطر مواجه مى گردد و ادامه چنین وضعى وظایف سازمان ملل را در قبال این جنایات بیش از پیش دشوار و حساس مى سازد.
شوراى امنیت، مجمع عمومى سازمان ملل متحد!
به جهت وخامت اوضاع، تخریب و نسل کشى در جنوب لبنان ضرورى است که توجه شما را به موارد ذیل جلب کنیم:
۱ – آیا تخریب، کشتار و اخراج افراد با حمله نظامى، اشغال و انجام اعمال غیر انسانى، بر اساس قطعنامه شماره ۳ مورخ ۱۳ فوریه ۱۹۴۶ مجمع عمومى سازمان ملل، از مصادیق جنایت علیه بشریت به شمار نمى رود؟!
۲ – آیا جنایت جنگى، کشتار کودکان وزنان، تکلیف و مسؤولیت دولتها را بر اساس قطعنامه شماره ۳۰۷۴ مورخ ۳۰ دسامبر ۱۹۷۳ مجمع عمومى سازمان ملل، در قبال جنگ سبعانه اسرائیل علیه مردم لبنان سنگین نکرده است؟ که مى بایست هر چه زودتر بر اساس تکالیف و ظایف شان و بر اساس اصول همکارى بین المللى، دست به اقدامات لازم و جدى بزنند و بیش از این سکوت را روا نشمارند؟!
۳ – تا به کى باید تردید نمود که جنایت وحشتناک اسرائیل در جنوب لبنان از مصادیق رفتار ظالمانه و خلاف شؤونات بشرى نیست؟ و آیا دولتهاى عضو سازمان ملل متحد بر اساس ماده ۵ متن اعلامیه جهانى حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ که هرگونه رفتار ظالمانه و خلاف شؤونات بشرى در آن نفى شده است; متعهد به رعایت آن نگردیده است؟ و آیا حامیان رِژیم صهیونیست از اعضاى این سازمان به شمار نمى روند؟!. وآیا زمان آن نرسیده است که باور کنیم جنایات امروز اسرائیل از مصادیق روشن جنایت علیه بشریت و عامل کشتار دسته جمعى انسانها است که حق حیات را از انسانهاى بى گناه در جنوب لبنان گرفته است و این گونه جنایات بر اساس ماده ۶ میثاق بین المللى مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶ مجمع عمومى سازمان ملل گناه نابخشودنى به شمار مى رود.
۴ – آیا نمى دانیم که نسل کشى و قلع و قمع یک گروه انسانى از بارزترین تجاوز به حقوق اساسى انسان است و هیچ جنایتى وحشتناک تر از آن قابل تصور نیست؟ وآیا نمى دانیم آن چه که در دهه هاى اخیر در افغانستان، عراق، بوسنى هرزگوئین و… اتفاق افتاد، امروز در لبنان به شیوه دیگر تکرار مى گردد؟ و آیا کشتار جمعى، ارتکاب هر نوع عملى به منظور نابود کردن واز بین بردن تمام و یا بخشى از یک گروه ملى، قومى، نِژادى، مذهبى، براساس ماده ۱ و ۲ کنسوانسیون نسل کشى ۱۹۴۸ و ماده ۶ دیوان بین المللى کیفرى ۱۹۹۸، نفى نگردیده است. و آیا واکنش و تظاهرات گسترده اى جهانى علیه جنایات اسرائیل ما را به این باور نمى رساند که بگوییم جنایات اخیر اسرائیل و حامیان آن در جنوب لبنان از مصادیق بارز نسل کشى است.
۵ – استعمال سلاحهاى غیر مجاز و مرگبار جمعى، که باعث از بین رفتن تأسیسات، منازل مسکونى و سبب عذاب و کشتار کودکان مى گردد، آیا مسؤولیت امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک (مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومى سازمان ملل متحد) را براساس ماده ۳۸ این کنوانسیون دو چندان نمى کند که مى بایست هر چه زودتر تدابیرى جدى و خرد پذیر را در جهت نجات و حمایت از کودکان لبنان بیندیشند.
۶ – آیا فلسفه وجودى سازمان ملل و مهمترین اهدف آن (با توجه به مقدمه و ماده ۱ منشور) حفظ صلح و امنیت بین المللى، اقدامات دسته جمعى مؤثر براى جلوگیرى و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز کارانه نیست؟!، و آیا ماده ۳۳ منشور، شوراى امنیت را ملزم نمى دارد تا هر چه زودتر به وظایف و تکالیف شان در باره آنچه که در جنوب لبنان صلح و امنیت جهانى را تهدید مى کند، عمل کند و بیش از این تماشاچى جنایات صهیونیستها نباشد و یا اجازه ندهد که اعضاى شوراى امنیت بیش از این آتش بیار معرکه و در یک سوى منازعه قرار نگیرد؟


۷ – باید یاد آور شد که امروزه جهانیان به این باور رسیده اند که اسرائیل با نادیده گرفتن ماده ۳۵ کنوانسیون ژنو از به کارگیرى هرنوع سلاحها کشتار جمعى و مخرب و بمبارانهاىوحشیانه و از بین بردن محیط زیست و انسانهاى بى گناه هیچ باکى ندارد. و امروزه همه اذعان دارند که خطر، بحران و فجایع انسانى در لبنان از بحران شمال عراق (۱۹۹۱)، هرزگوئین، (۱۹۹۲)، سومالى (۱۹۹۲) و کوزوو (۱۹۹۸ – ۱۹۹۹) و… کمتر نیست که واکنش جامعه جهانى را برانگیخت و موجب صدور قطعنامه و مداخلات حقوق بشردوستانه گردید. و همچنین کمتر از جنایات گذشته اسرائیل نیست که باعث صدور قطعنامه هاى مکرر آن سازمان گردید که به دلیل وتوى دولت آمریکا و یا عدم رعایت اسرائیل عملى نگردید.
۸ – با توجه به آنچه که گفته شد شوراى امنیت نمى تواند از کنار فجایع و کشتارهاى ضد بشرى اسرائیل که تهدید جدى علیه صلح و امنیت جهانى است; چشم بسته بگذرد و واکنش جهانى علیه جنایات رژیم صهیونیستى را نادیده گیرد; زیرا هر بشر منصف مى داند که تظاهرات ملتهاى جهان با گرایش و اندیشه هاى متفاوت که دغدغه صلح، امنیت و حقوق انسان را دارد، شاهد بر عمق فاجعه بشرى در لبنان است که نمى تواند در برابر فاجعه عظیم ضد بشرى بى تفاوت بماند.
ولذا ما طلاب و انجمنها و تشکلهاى فرهنگى طلاب علوم دینى از ۹۰ کشور جهان، به عنوان عضوى از اعضاى جامعه جهانى، از دبیر کل سازمان ملل متحد و شوراى امنیت، مصرانه مى خواهیم که هرچه زود با اقدامات عادلانه و انسانى، جنگ و تهاجمات اسرائیل را بر جنوب لبنان و سرزمینهاى اشغالى توقف نماید و با تدابیر معقول به فاجعه انسانى و کشتار زنان، کودکان و از بین رفتن سرپناه زندگى انسانها در لبنان و فلسطین پایان ببخشد. و گرنه ادامه جنایت از سوى اسرائیل با حمایت آمریکا که یکى از اعضاى فعال و داراى حق وتو در شوراى امنیت است، پرونده وتاریخ سازمان ملل وشوراى امنیت را در پیش ملتهاى جهان مخدوش و سیاه جلوه خواهد داد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.