افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 July , 2022 تعداد کل نوشته ها : 682×

besharat news

فراخوان همایش زنان در افغانستان ، فرصتها ، چالشها، و راهکارها
28 مهر 1400 - 20:29
شناسه : 871
بازدید 70
1
فراخوان همایش زنان در افغانستان ، فرصتها ، چالشها، و راهکارها

به گزارش بشارت: مرکز فرهنگی – اجتماعی بشارت، کانون فرهنگی آموزشی رسالت، مجمع علمی فرهنگی والعصر و انجمن طلاب خواهران افغانستان (ریحانه) فراخوان مقاله «همایش زنان درافغانستان؛ فرصتها؛ چالشها و راهکارها» را به منظور جلب همکاری محققان و نویسندگان با همایش زنان در افغانستان، منتشر کرد. متن فراخوان مقاله «همایش که از سوی مراکز یاد […]

پ
پ

به گزارش بشارت: مرکز فرهنگی – اجتماعی بشارت، کانون فرهنگی آموزشی رسالت، مجمع علمی فرهنگی والعصر و انجمن طلاب خواهران افغانستان (ریحانه) فراخوان مقاله «همایش زنان درافغانستان؛ فرصتها؛ چالشها و راهکارها» را به منظور جلب همکاری محققان و نویسندگان با همایش زنان در افغانستان، منتشر کرد.

متن فراخوان مقاله «همایش که از سوی مراکز یاد شده منتشر شر گردید به شرح زیر است:

مرکز فرهنگی – اجتماعی بشارت، کانون فرهنگی آموزشی رسالت، مجمع علمی فرهنگی والعصر و انجمن طلاب خواهران افغانستان (ریحانه) «همایش زنان درافغانستان؛ فرصتها؛ چالشها و راهکارها» برگزار می کنند. نخبگان و نویسندگان عزیز مطالب شان را می توانند از طریق ایمیل فراخوان یا به امیل مسؤول دبیرخانه (nazer_zaki@yahool.com) ارسال نمایند..
مؤسسه فرهنگی بشارت، کانون فرهنگی آموزشی رسالت، مجمع علمی فرهنگی والعصر و انجمن طلاب خواهران افغانستان (ریحانه) «همایش زنان درافغانستان؛ فرصتها؛ چالشها و راهکارها» برگزار می کنند. نخبگان و نویسندگان عزیز مطالب شان را می توانند از طریق ایمیل فراخوان یا به امیل مسؤول دبیرخانه (nazer_zaki@yahool.com) ارسال نمایند….

موضوعات پیشنهادی این همایش قرار زیر می باشد.

نگاه فقهی و حقوقی به مسایل زنان در افغانستان
نگاه تاریخی به مسایل زنان در افغانستان
نگاه فلسفی و کلامی به مسایل زنان در افغانستان
نگاه تربیتی و آموزشی به مسا یل زنان در افغانستان

بنر فراخوان مقاله همایش زنان

بنر فراخوان مقاله همایش زنان

نگاه سیاسی و اجتماعی به مسایل زنان در افغانستان
نگاه اقتصادی به مباحث زنان در افغانستان
موضوعات تفصیلی در ادامه متن موجود می باشد.
شرایط:
مقاله بین۲۵ تا ۳۵ صفحه بوده و در جای دیگر عرضه نشده باشد و متناسب با جامعه افغانستانی باشد.
مهلت ارسال مقالات: ۱۵/۸/۱۳۸۸ ____ تماس: ۷۷۴۰۶۶۸ داخلی ۳۰۹ و ۰۹۳۶۷۳۹۶۰۹۷ و ۰۹۱۲۴۵۳۱۲۵۵ _____
asif1354@gmail.com و hamidzaki2@gmail.com

موضوعات تفصیلی

نگاه فقهی و حقوقی به مسایل زنان در افغانستان

۱- فعالیت‌ سیاسی-اجتماعی زنان از منظر فقه جعفری

۲- فعالیت‌ سیاسی- اجتماعی زنان از منظر فقه حنفی

۳- موقعیت حقوقی زنان افغانستان از منظر فقه و قوانین افغانستان

۴- حقوق سیاسی-اجتماعی زنان در افغانستان

۵- حقوق اقتصادی زنان در افغانستان

۶- حقوق زنان افغانستان در حوزه حقوق خصوصی

(حق مالکیت، حق ارث، حق کار، حق نفقه،‌ حق مهریه و غیره)

۷- انواع ازدواج‌ها در افغانستان و بررسی فقهی و حقوقی آن‌ها

(تزویج غیابی، تزویج قبل از بلوغ، دختر عذر، تزویج مبادله ای, و…)

۸- راهبردهای حقوقی توانمندسازی زنان در افغانستان.

۹- بزه دیدگی زنان افغانستان ریشه ها و راهکارها.

۱۰- راهکارهای حقوقی کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان

۱۱-نقش پلیس در حمایت از زنان افغانستان، کاستی‌ها و بایستی‌ها

۱۲- موقعیت حقوقی زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

۱۳- جایگاه زنان در فرایند دادرسی کیفری افغانستان

۱۴- رویکردهای اصلاحی نسبت به حقوق زنان در افغانستان

۱۵- راهکارهای حقوقی توسعه و بهبود وضعیت زنان در افغانستان

نگاه سیاسی و اجتماعی به مسایل زنان در افغانستان

۱- منزلت سیاسی-اجتماعی زنان در افغانستان

۲- نقش‌ سیاسی – اجتماعی زنان در افغانستان

۳- فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی زنان و تهدیدهای امنیتی در افغانستان

۴- فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی زنان از منظر فقه و قوانین افغانستان

۵- زن و سنت‌های اجتماعی در افغانستان

۶- زمینه‌های اجتماعی تبعیض جنسیتی در افغانستان

۷- کارکردهای خانواده در افغانستان

۸- انواع ازداواج در افغانستان، زمینه‌ها و پیامدهای اجتماعی

۹- مکانیسم و ویژگی‌های جامعه پذیری زنان افغانستان

۱۰- زمینه‌های سیاسی-اجتماعی نگاه کم بینانه نسبت به زنان در افغانستان

۱۱- زمینه‌های سیاسی-اجتماعی اندیشه‌های فمینیستی در افغانستان

۱۲- تأثیر شرایط جغرافیایی بر وضعیت سیاسی-اجتماعی زنان در افغانستان

۱۳- راه‌های توانمندسازی زنان افغانستان در فعالیت‌های سیاسی- اجتماعی

۱۴- زنان و برخورداری از آرامش روانی در فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی

۱۵- انجیوها و فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی زنان در افغانستان

۱۶- رابطه‌ی فقر زنان و ناهنجاری‌های اجتماعی در افغانستان

نگاه تربیتی و آموزشی به مسا یل زنان در افغانستان

۱- آموزش زنان در افغانستان، فرصت‌ها, چالش‌ها و راهکارها

۲- تحصیل دختران در افغانستان, فرصت‌ها چالش‌ها و راهکارها

۳- نقش زنان در آموزش و پرورش افغانستان

۴- زنان افغانستان و محرومیت‌های آموزشی – تربیتی

۵- زنان افغانستان در کشکمش هویت های متضاد

۶- سلطه فرهنگی بیگانه در مسایل مربوط به زنان در افغانستان

۷-نقش رسانه‌ها در شکل‌گیری شخصیت زنان در افغانستان

۸- زنان و تجمل گرایی در افغانستان, زمینه‌ها و پیامدها

۹- بدآموزی رسانه‌های عمومی در افغانستان، پیامدها و راهکارها

۱۰- ضعف آموزش‌های دینی در افغانستان،.پیامدها و راهکارها

۱۱- ایجاد اعتماد به نفس در زنان افغانستان از طریق معرفی الگوهای موفق

۱۲- زن و سنت شکنی در الگوسازی‌های مسلط در افغانستان

۱۳- زن و ضرورت احیای هویت دینی و بومی درافغانستان

۱۴- مدل‌های حجاب اسلامی در میان زنان افغانستان

۱۵- زن و اخلاق مداری در افغانستان

۱۶- الگوهای رفتاری زنان افغانستان در جامعه و خانواده.

۱۷- نقش زن در ایجاد آرامش روانی جامعه از طریق خانواده‌های آرام

۱۸- زنان و خانه داری در افغانستان

۱۹- نقش زن در استحکام خانواده در افغانستان

۲۰- راهکارهای کاهش خشونت علیه زنان در خانواده‌های افغانستانی

۲۱- زن و آگاهی از روش‌های تربیتی صحیح و مؤثر فرزندان در افغانستان

نگاه تاریخی به مسایل زنان در افغانستان

۱- زنان برجسته و موفق در تاریخ افغانستان

۲- زنان و مبارزات ضد استعماری در افغانستان

۳- زنان و مبارزات ضد استبدادی در افغانستان

۴- زنان و مشروطه خواهی در افغانستان

۵- نقش زنان در احزاب سیاسی افغانستان

۶- نقش زنان در جهاد مقدس افغانستان.علیه شوروی

۷- زن و ادبیات فلکوریک در افغانستان

۸- زنان افغانستان و شعر مقاومت

نگاه فلسفی و کلامی به مسایل زنان در افغانستان

۱- بررسی تطبیقی جایگاه زن در اسلام و آداب و رسوم افغانستان

۲- بررسی تطبیقی کرامت زن در اسلام و آداب و رسوم‌ افغانستان

۳- زن در اندیشه‌ی فیلسوفان افغانستان

۴- زنان و فلسفه ورزی در افغانستان

۵- زن در اندیشه‌ی عارفان افغانستان

۶- زن در اندیشه‌ی متکلمان افغانستان

۷- زن در اندیشه‌ی روشنفکران افغانستان

۸- مبانی نظری حقوق زن در اسلام و قانون اساسی افغانستان

۹- تحجرگرایی دینی و مسایل زنان در افغانستان و راههای برون رفت از آن

۱۰- جریان شناسی فمینیسم در افغانستان.

۱۱- عوامل نفوذ فمینیسم در افغانستان

۱۲- پیامدهای فرهنگی و اعتقادی فمینیسم در افغانستان

۱۳- شیوه‌ها و راهکارهای مبارزه با فمینیسم در افغانستان

۱۴- مباحث زنان و نوگرایی دینی در افغانستان

۱۵- شیوه‌ها و راهکارهای تبیین صحیح نظریه اسلام در مباحث زنان

۱۶- شبهات اعتقادی در باره ی مسایل زنان در افغانستان و حل منطقی آن‌ها

نگاه اقتصادی به مباحث زنان در افغانستان

۱- نقش زنان افغانستان در اقتصاد خانواده

۲-ن قش زنان افغانستان در تولید ناخالص ملی (GDP)

۳- اشتغال زنان در افغانستان از منظر فقه و قوانین افغانستان

۴- زنان شاغل مشکلات و راهکارها

۵- نقش زنان در توسعه‌ی اقتصادی کشور

۶- استقلال اقتصادی زنان از منظر فقه و قوانین افغانستان

۷- زنان افغانستان و پدیده‌ی مصرف‌گرایی مدرن

۸- برابری کارمزد زن و مرد در افغانستان

۹- ارجگزاری به تخصص زنان در افغانستان

۱۰- صنایع دستی زنان افغانستان

۱۱- انجیوها و کارآفرینی برای زنان افغانستان

۱۲- سهم زنان افغانستان از کمک های بین المللی

۱۳- زنان و تجارت در افغانستان

۱۴- راهکارهای تأمین امنیت شغلی زنان در افغانستان
مرکز فرهنگی – اجتماعی بشارت، کانون فرهنگی آموزشی رسالت، مجمع علمی فرهنگی والعصر و انجمن طلاب خواهران افغانستان (ریحانه)

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.