افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 21 June , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

مصاحبه با حمید زکی استاد دانشگاه ناصر خسرو
12 آبان 1400 - 16:27
شناسه : 1332
بازدید 179
6
مصاحبه با حمید زکی استاد دانشگاه ناصر خسرو مصاحبه ماهنامه جوانان دایکندی با حمید زکی استاد دانشگاه ناصر خسرو
پ
پ

 

مصاحبه ماهنامه جوانان دایکندی با حمید زکی استاد دانشگاه ناصر خسرو
شنبه: ۱۱ سرطان ۱۳۹۰
اشاره : حمید زکی از اساتید دانشگاه ناصرو خسرو، ماستر فقه و معارف با گرایش کلام و فلسفه، دارای لیسانس حقوق، لیسانس فقه و معارف، فارغ التحصیل سطح چهارم جامعه المصطی(ص) العالمیه است. مسئولیت بخش تحقیقات و برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی مؤسسۀ تحصیلات عالی ناصر خسرو را نیز به عهده دارد. فرصتی پیش آمد تا با ایشان گفت و گویی در باره دانشگاه ناصر خسرو داشته باشیم.
ماهنامه جوانان دایکندی: نحوه آغاز فعالیت و ثبت رسمی مؤسسۀ تحصیلات عالی ناصر خسرو چگونه و به چه کیفتی بوده است؟
زکی: در جریان مستقیم آغاز فعالیت مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو استاد علیزاده رئیس مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو است و اکنون استاد در مسافرت به سر می برد، خوب بود که این مصاحبه پیش از این با ایشان انجام می گرفت.
مؤسس و صاحب امتیاز مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو، استاد عبدالکریم سروش، رئیس مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در وزارت تحصیلات عالی است. این مؤسسه با تلاش ایشان و همکاری دلسوزانه استاد محمد هاشم علیزاده و دیگر دست اندرکاران انجام یافته است.
اولین باری که در جریان راه اندازی یک دانشگاه خصوصی در ولایت دایکندی قرار گرفتم زمستان سال ۱۳۸۹ بود. از تصمیم راه اندازی دانشگاه خصوصی در ولایت دایکندی جدا خوشحال شدم، ولی باورش برایم دشوار بود.
اول بهار ۱۳۹۰ وقتی به دایکندی آمدم، چشمانم به بنیر تبلیغاتی دانشگاه ناصر خسرو در مرکز ولایت دایکندی افتاد، دیدم که رؤیاهایم کم کم به حقیقت نزدیک می شود.
وقتی برای همکاری در دانشگاه به شهر نیلی آمدم، کارها بسیار متراکم و فشرده بود. دوستان شب و روز تلاش می کردند. مقدمات برگزاری اولین کانکور به سرعت فراهم شد، اساتید و همکاران به شدت فعالیت داشتند تا سرانجام اولین کانکور صبح روز سه شنبه ۲۷/۲/۱۳۹۰موفقانه و شکوهمند برگزار شد.
در مورد ثبت رسمی دانشگاه ناصر خسرو در وزارت تحصیلات عالی عرض کنم؛ این مؤسسه جواز فعالیت را بر اساس حکم ماده ۴۶ قانون اساسی و حکم شماره ۴۳۷ مورخ ۴/۲/۱۳۹۰ مقام وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان، و بر اساس سند ثبت رسمی شماره ۴۱ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۰ ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، به عنوان یک نهاد علمی – تحصیلی عالی خصوصی اجازه فعالیت را کسب کرده و در وزارت تحصیلات عالی به ثبت رسمی رسیده است.
ماهنامه جوانان دایکندی: لفطا بفرمایید اولین کانکور اختصاصی مؤسسه چه وقت و چگونه برگزار شد و میزان استقبال چطور بود؟
زکی: اولین کانکور ورودی مؤسسۀ تحصیلات عالی ناصر خسرو صبح روز سه شنبه، ۲۷/۲/۱۳۹۰ با حضور و نظارت نماینده وزارت تحصیلات عالی در نخستین کانکور این مؤسسه و حضور معاونت محترم مقام ولایت دایکندی و نمایندگان سائر ارگانهای همسو، با رقابت داوطلبان بر گزار شد.
در آغاز مراسم برگزاری کانکور استاد محمد هاشم علی زاده رئیس مؤسسۀ تحصیلات عالی ناصر خسرو، در بارۀ ضرورت و اولویتهای تاسیس این دانشگاه سخنرانی کرد، پیام استاد سروش مؤسس وصاحب امتیاز مؤسسه نیز قرائت شد. معاون مقام ولایت دایکندی نیز در مراسم اولین کانکور دانشگاه ناصر خسرو سخنرانی کرد و تاسیس این مؤسسه را در ولایت دایکندی، گام بزرگی در راستای رشد و انکشاف متوازن و ایجاد فرصت برابر برای همه اقشار در کشور خواند وحمایت قاطعانه وجدی خویش را اعلام نمود.
ماهنامه جوانان دایکندی: لطفا بفرمایید دانشگاه ناصر خسرو دارای چند دانشکده و چند دیپارتمنت است؟ و چه تعداد استاد و دانشجو دارد؟
زکی: دانشگاه ناصرخسرو، دارای سه دانشکده و چندین دیپارتمنت است.
۱ – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دارای: الف) دیپارتمنت حقوق؛ ب) دیپارتمنت علوم سیاسی؛ ج) دیپارتمنت فقه و حقوق.
۲ : دانشکد اقتصاد دارای: الف) دیپارتمنت اقتصاد؛ ب) دیپارتمنت مدیریت.
۳ – دانشکده تعلیم وتربیه، دارای: الف) دیپارتمنت زبان شناسی و ادبیات دری؛ ب) دیپارتمنت علوم اجتماعی؛ ج) دیپارتمنت ساینس؛ د) دیپارتمنت ریاضی.
در مورد دانشجویان مؤسسه نکته قابل ذکر این است که برای امتحان ورودی بیش از ۳۵۰ نفر داو طلب ثبت نام کردند و حدود ۳۰۰ نفر کامیاب شدند، و هم اکنون بیش از ۲۵۰ نفر دانشجو در دیپارتمنت های این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. دانشگاه از اساتید مجرب و توانمند با مدراک عالی برخوردار می باشد و ۲۵ نفر استاد با مدارک عالیه در رشته های مختلف این دانشگاه در حال تدریس هستند.
ماهنامه جوانان دایکندی: دانشگاه ناصر خسرو به چه هدفی تاسیس شده جایگاه و استقبال از دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید.
زکی : مؤسسۀ تحصیلات عالی ناصر خسرو، به هدف بسترسازی، ایجاد ظرفیت و توانمند سازی نیروی انسانی، رشد وتربیت نیروهای متخصص با رویکرد علمی و اکادمیکی تاسیس شده است. این مؤسسه تلاش خواهد کرد با گشودن افق های نو به دور از رویکردهای سیاسی ، سمتی و منطقه ای اهداف ذیل را عملی بسازد:
۱ – بسط و توسعه تحصیلات عالی در کشور با استفاده از امکانات بخش خصوصی
۲ – مشارکت در پروسه محرومیت زدایی و توسعه تحصیلات عالی در مناطق محروم.
۳ – تربیت پرورش نیروهای متخصص و متعهد.
۴ – بستر سازی، ایجاد اشتغال و جذب استادان و کادر متخصص
۵ – تربیت و پرورش معلمان و آموزگاران مسلکی به منظور ارتقای کیفیت معارف.
در باره جایگاه و استقبال از مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو، نکتۀ قابل ذکر این است که این مؤسسه در میان طبقات مختلف، موجی از امید و باور در جهت خود باوری، محرومیت زدایی، و گام سترگ برای خدمت به نسل مشتاق به ادامه تحصیلات عالی ایجاد کرده است. و با تمام کمبودات و مشکلات پیش رو، اساتید، و دانشجویان، در جهت باروری نهال نو و تنومند دانش و دانشگا ناصر خسرو، با تمام توان و ایمان، راسخ و استوار ایستاده اند و الحق که در این راه هیچ خستگی و ماندگی نمی شناسند. بیشتر دانشجویان را کارمندان دولت تشکیل می دهند، و آنان با استفاده از هرفرصت، اوقات فراغت و خالی شان را با مطالعه و تحقیق سپری می کنند. و حتی تا جایی که ما شنیده ایم برخی از دانشجویان برنامه مشاهده تلویزیون را از تقسیم اوقات روزانه شان حذف کرده اند.
این دانشگاه نه تنها در میان قشر محصل و مشتاق به ادامه تحصیل جا باز کرده حتی در میان مردم و توده های محروم، شوق و شگفت به وجود آورده است. و قرار برخی از گزارش ها، حتی بانوان بزرگسال، در گفت وگوهای شان از دانش و دانشگاه به شگفتی یاد کرده اند و گفته اند، در نیلی مکتبی باز شده که زنان و مردان، جوانان و بزرگسالان را یکجا می گیرند، سن و سالی و خانم و آقایی نمی شناسند.
طبق نظر سنجی های انجام شده، اظهارات و ابراز نظرهای امیدوارکننده در باره مؤسسه تحصیلات عالی ناصر خسرو شده که به پاره ای از آن تعبیرها اشاره می گردد:
تأسیس دانشگاه ناصر خسرو در ولایت دایکندی نعمت است، بسیار خوشحالیم، خدا را شکر می کنیم. به خصوص برای کارمندان نعمت است که از این طریق تحصیلات خویش را ادامه می دهیم.
خوشحالیم از اینکه فرصتی ایجاد شدیم تا آنچه را که توانستیم بیاموزیم در اینجا می آموزیم.
دانشگاه ناصر خسرو نقطه عطف برای توسعه و رشد است. جای بسی افتخار و خرسندی است که چنین فرصت و زمینه ای ایجاد شده است.
کارمندم. گاهی در ساحه ماموریت می روم. از آمدن در این مؤسسه خوشحالم.
تاکید بر کیفیت باشد، اساتید ماهر وکارآمد جذب شود. دانشگاه ناصرخسرو در دایکندی فرصتی طلایی است. یا بگویم یک نعمت بزرگ است برای کارمندان دولت.
خانم دکتر سیما ثمر، رئیس مؤسسه کمیسیون مستقل حقوق بشر در دیدار با اساتید دانشگاه، گفت: از تاسیس دانشگاه ناصر خسرو در ولایت دایکندی از ته دل خوش شدم.
به نظر می رسد، دانشگاه جای خوبی را در دایکندی باز کرده. امیدوارم که این مؤسسه بتواند به اهداف و انتظاراتی که مردم دارد، جامۀ عمل بپوشاند.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.