افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 21 June , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

آرشیو » M-فقه و حقوق - مرکز فرهنگی- اجتماعی بشارت

بررسى فقهى غیبت
2 سال قبل
بررسى فقهى غيبت

بررسى فقهى غیبت

آمنه احسانى غیبت از جمله صفات رذیله غیبت از جمله صفات و خصلت هاى ناپسندى است، از آنجایى که سرمایه بزرگ انسان در زندگى حیثیت و آبروى اوست، و هر آنچه آن را به خطر بیندازد مانند آن است که جان او را به خطر انداخته باشد، بلکه گاه ترور شخصیت از ترور شخص مهمتر […]

2 سال قبل

حقوق اقلیتها از دید گاه امام سجاد(ع) (۲)

‌در بررسی رساله حقوق امام سجاد (ع) ، دریافتیم که امام با توجه به مسائل بسیار ظریف ، نکاتی را یادآور می شود که در قوانین امروز بشر به آنها کمتر توجه شده ، اما در روابط میان انسانها ، اهمیت بسیار دارد . از نگاه امام سجاد (ع) ، معاشرت انسانها با یکدیگر ، […]

2 سال قبل

حقوق‌ و تکالیف‌ مسلمانان در کشورهای‌ غیر اسلامی

‌دکتر وهبه‌ مصطفی‌ الزحیلی‌ وضع‌ رقّت‌بار مسلمانان در کشورهای‌ غیراسلامی‌ و برخورد توهین‌آمیز آن‌ دولت‌ها با اقلیت‌های‌ مسلمان‌ مقیم‌ و مهاجر آن‌ کشورها، از چالش‌های‌ بزرگ‌ جهان‌ اسلام‌ است‌ و دولت‌های‌ غربی‌ که‌ امروزه‌ مدعی‌ حقوق‌ بشر هستند با وقاحت‌ تمام‌ مقدسات‌ دین‌ اسلام‌ را مورد تعرض‌ قرار داده‌ و همه‌ گونه‌ اهانت‌ و بی‌حرمتی‌ […]

مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی
2 سال قبل

مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی

مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی

2 سال قبل

مسائل مهم حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام

اینک ، به اختصار ، به بررسی مبانی نظری اسلام نسبت به مهمترین مسائل حقوق بین ا لملل می پردازیم . مجددا یادآور می شویم که حقوق بین الملل خود به دو شاخه مهم عمومی و خصوصی تقسیم می شود . موضوع حقوق بین الملل عمومی دولتها و سازمانهای بین المللی است و مهمترین مباحث […]