افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 December , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » آل خلیفه

رژیم آل خلیفه عقاید مذهبی مردم را نشانه گرفته‌اند
2 سال قبل
رژیم آل خلیفه عقايد مذهبي مردم را نشانه گرفته‌اند

رژیم آل خلیفه عقاید مذهبی مردم را نشانه گرفته‌اند

سعيد الشهابي عضو جنبش آزادي بحرين در مصاحبه با شبکه تلويزيوني پرس تي‌وي در لندن گفت که رژیم آل خلیفه رژیم آل خلیفه عقايد مذهبي مردم را نشانه گرفته‌اند و معتقد به نابودی سازماندهي مذهبي و سياسي شيعيان در بحرین هستند.