افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 31 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » ابناءالحسین

گروه همخوانی ابناءالحسین(ع) در همایش گرامیداشت شهدای نماز جمعه افغانستان به اجرای سرود و همخوانی پرداختند
1 سال قبل
گروه همخوانی ابناءالحسین(ع) در همایش گرامیداشت شهدای نماز جمعه افغانستان به اجرای سرود پرداختند

گروه همخوانی ابناءالحسین(ع) در همایش گرامیداشت شهدای نماز جمعه افغانستان به اجرای سرود و همخوانی پرداختند

گروه همخوانی ابناء الحسین (ع) در همایش گرامیداشت شهدای نماز جمعه افغانستان که از سوی مجمع جهانی اهلبیت (ع) در روز پنجشنبه ۲۷-۸-۱۴۰۰ در سالن همایش این مجمع برگزار شدا بود، در رثای شهدای نماز، به اجرای سرود پرداختند.