افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 31 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » احمد ولی کرزی

احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی در قندهار کشته شد
1 سال قبل
احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی در قندهار کشته شد

احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی در قندهار کشته شد

گروه خبری بشارت: احمد ولی کرزی برادر کوچک رئیس جمهور حامد کرزی در یک حمله مسلحانه در منزلش در شهر قندهار کشته شد.