افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 24 February , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » اخوت

شورای اخوت اسلامی افغانستان اهانت به ساحت پیامبر اسلام را محکوم کرد
2 سال قبل
شورای اخوت اسلامی افغانستان اهانت به ساحت پیامبر اسلام را محکوم کرد

شورای اخوت اسلامی افغانستان اهانت به ساحت پیامبر اسلام را محکوم کرد

به گزارش فارس، شورای اخوت اسلامی با انتشار بیانیه شدید اللحنی با محکوم کردن کردن ساخت فیلم ضد اسلامی و اهانت آمیز به پیامبر گرامی اسلام تأکید کرده است: عناصر عاری از منطق در لفافه فیلم سینمایی، وقیحانه ترین و شرم آورترین اهانت را به ساحت قدسی پیامبر بزرگوار اسلام روا داشته اند