افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » ارث

ارث ندادن به دختران خلاف شرع است
1 سال قبل
ارث ندادن به دختران خلاف شرع است

ارث ندادن به دختران خلاف شرع است

حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتند: بعضي افراد به خاطر ناراحتی از فرزندان خود مي گويند "او را از ارث محروم كرديم" هيچ كس حق ندارد هيچ يك از وارثين خود را از ارث محروم كند، اگر بچه اي نا اهل است و پدر و مادر را اذيت كرده است، نمي شود او را از ارث محروم كرد.