افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 31 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » اعدام

رئیس جمهور کرزی حکم اعدام پنح عامل تجاوز جنسی پغمان را امضا کرد.
1 سال قبل
رئیس جمهور کرزی حکم اعدام پنح عامل تجاوز جنسی پغمان را امضا کرد.

رئیس جمهور کرزی حکم اعدام پنح عامل تجاوز جنسی پغمان را امضا کرد.

سخن گوی رئیس جمهور کرزی امروز گفته است که حامد کرزی حکم اعدام پنج تن مجرمینی را که مرتکب تجاوز جنسی وآدم ربایی در پغمان شده بودند، امروز امضاء کرده است.