افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » افغانستان، دیجیتال

بازدید جانشین سفیر سفارت کبرای افغانستان از غرفه افغانستان در نمایشگاه رسانه های دیجیتال
1 سال قبل
بازدید جانشین سفیر سفارت کبرای افغانستان از غرفه افغانستان در نمایشگاه رسانه های دیجیتال

بازدید جانشین سفیر سفارت کبرای افغانستان از غرفه افغانستان در نمایشگاه رسانه های دیجیتال

جانشین سفیر و هیئت همراه در عصر روز دوشنبه 18/7/1390 از غرفه های افغانستان در نمایشگاه دیدن نمودند.