افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 May , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » امنیت

برخی از مقام های افغانستان با مرد شماره دوم القاعده دیدار کرد
2 سال قبل
برخی از مقام های افغانستان با مرد شماره دوم القاعده دیدار کرد

برخی از مقام های افغانستان با مرد شماره دوم القاعده دیدار کرد

گروه خبری بشارت: مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که برخی از مقام های افغان با ملا غنی برادر، مرد شماره دوم القاعده در یکی از زندان های پاکستان ملاقات کرده اند.

اگر امنیت کابل – میدان تامین نشود مردم به خیابان ها خواهند ریخت
2 سال قبل
اگر امنیت کابل - میدان تامین نشود مردم به خیابان ها خواهند ریخت

اگر امنیت کابل – میدان تامین نشود مردم به خیابان ها خواهند ریخت

گروه خبری بشارت: ۱۱ نفر در فاصله دو کیلومتری پاسگاه امنیتی سربریده شده و ۵ کارگر در میدان وردک کشته شده اند.

دایکندی امن ترین ولایت در سطح کشور
2 سال قبل
دایکندی امن ترین ولایت در سطح کشور

دایکندی امن ترین ولایت در سطح کشور

والی ولایت دایکندی در مراسم استقبال از ریاست کمیسیون حقوق بشر ولایت دایکندی را از امن ترین ولایات افغانستان خواند