افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 May , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » انگلیس

۳۶ کشته و زخمی در حمله به نمایندگی انگلیس در کابل
2 سال قبل
36 کشته و زخمی در حمله به نمایندگی انگلیس در کابل

۳۶ کشته و زخمی در حمله به نمایندگی انگلیس در کابل

برگزاری مراسم سالروز استقلال افغانستان پس از بر جای ماندن ۳۶ کشته و زخمی در حادثه حمله به ساختمان نمایندگی انگلیس در کابل