افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » انگلیس

۳۶ کشته و زخمی در حمله به نمایندگی انگلیس در کابل
1 سال قبل
36 کشته و زخمی در حمله به نمایندگی انگلیس در کابل

۳۶ کشته و زخمی در حمله به نمایندگی انگلیس در کابل

برگزاری مراسم سالروز استقلال افغانستان پس از بر جای ماندن ۳۶ کشته و زخمی در حادثه حمله به ساختمان نمایندگی انگلیس در کابل