افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » ایتالیا

چهار سرباز ایتالیایی در افغانستان زخمی شدند 
1 سال قبل
چهار سرباز ايتاليايي در افغانستان زخمی شدند 

چهار سرباز ایتالیایی در افغانستان زخمی شدند 

گروه خبری بشارت: چهار سرباز ايتاليايي روپنجشنه در 10 كيلومتري جنوب میدان هوایی هرات در افغانستان؛ به دنبال حادثه انفجار بمب به شدت مجروح شدند.