افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » برف

در اثر سرما و برف باری ۶۳ تن در مناطق مختلف افغانستان جان دادند
1 سال قبل
در اثر سرما و برف باری 63 تن در مناطق مختلف افغانستان جان دادند

در اثر سرما و برف باری ۶۳ تن در مناطق مختلف افغانستان جان دادند

سرما و برف باری بیشتر به خانواده های فقیر و کم بضاعت آسیب می رساند