افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 24 February , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » تروریستها

افزایش سیزده درصدی حمله تروریستها در سال ۱۳۹۱ در افغانستان
2 سال قبل
افزایش سیزده درصدی حمله تروریستها در سال ۱۳۹۱ در افغانستان

افزایش سیزده درصدی حمله تروریستها در سال ۱۳۹۱ در افغانستان

گروه خبری بشارت: حمله تروریستها در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال گذشته سیزده درصد افزایش یافته است و تلفات نیروهای پلیس افغانستان ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.