افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » تریاک

رشد شصت و یک درصدی تریاک در افغانستان
1 سال قبل
رشد شصت و یک درصدی تریاک در افغانستان

رشد شصت و یک درصدی تریاک در افغانستان

گروه خبری بشارت: زرع و تولید تریاک در افغانستان شصت و یک درصد افزایش یافته است و گسترش تولید تریاک رابطه نزدیک با ناامنی و هراس افگنی دارد

دولت مزارع تریاک را در ولسوالی کیتی تخریب کرد
1 سال قبل
دولت مزارع تریاک را در ولسوالی کیتی تخریب کرد

دولت مزارع تریاک را در ولسوالی کیتی تخریب کرد

گروه خبری بشارت: حدود 260 جریب زمین مزارع تریاک طی دور روز اخیر به وسیله دولت تخریب شد