افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 3 October , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » تلفات

تلفات نیروهای خارجی به ۲۳۷۴ نفر رسید
1 سال قبل
تلفات نیروهای خارجی به 2374 نفر رسید

تلفات نیروهای خارجی به ۲۳۷۴ نفر رسید

گروه خبری بشارت: با کشته شدن یک سرباز خارجی در دوم حمل 1390 در جنوب کشور، شمار تلفات آنها به 2374 نفر رسید