افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 21 June , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » داعش، طالب، حملات تروریستی

صلح آمریکا و طالبان بستر ساز حملات تروریستی در سازوکار  تازه و پیچیده
2 سال قبل
صلح آمریکا و طالبان بستر ساز حملات تروریستی در سازوکار  تازه و پیچیده

صلح آمریکا و طالبان بستر ساز حملات تروریستی در سازوکار  تازه و پیچیده

صلح و آرامش آرزوی دیرینه ای بود که برخیها آن را در مذاکرات صلح آمریکا و طالبان در دوحه می دیدند. حمید زکی ولی دیری نپایید که  در فرایند صلح طالبان و آمریکا زمینه برای خشونت و حملات تروریستی درقالب رنگ جدید رخ نمود ولی ماهیت حملات تروریستی چندان تفاوتی با حملات تروریستی پیش ازبه […]