افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 21 June , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » دانشگاه

اعتصاب دانشجویان علوم اجتماعی کابل با پاسخ مثبت به خواسته های آنان پایان یافت
2 سال قبل
اعتصاب دانشجویان علوم اجتماعی کابل با پاسخ مثبت به خواسته های آنان پایان یافت

اعتصاب دانشجویان علوم اجتماعی کابل با پاسخ مثبت به خواسته های آنان پایان یافت

اعتصاب دانشجویان علوم اجتماعی کابل با پاسخ مثبت به خواسته های آنان پایان یافت

دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه کابل در اعتراض به رفتار تبعیض آمیز با دانشجویان دست به اعتصاب غذا زدند.دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه کابل در اعتراض به رفتار تبعیض آمیز با دانشجویان دست به اعتصاب غذا زدند.
2 سال قبل
دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه کابل در اعتراض به رفتار تبعیض آمیز با دانشجویان دست به اعتصاب غذا زدند.

دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه کابل در اعتراض به رفتار تبعیض آمیز با دانشجویان دست به اعتصاب غذا زدند.دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه کابل در اعتراض به رفتار تبعیض آمیز با دانشجویان دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش رسانه ها نزدیک به یکصد تن از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی در اعتراض به تبعیض و بی‌عدالتی در دانشکده علوم اجتماعی در قابل دروازه پارلمان دست به اعتصاب غذا زدند.

تمام ولایات افغانستان تا سال ۱۳۹۴ دارای دانشگاه می شود
2 سال قبل
تمام ولایات افغانستان تا سال ۱۳۹۴ دارای دانشگاه می شود

تمام ولایات افغانستان تا سال ۱۳۹۴ دارای دانشگاه می شود

گروه خبری بشارت: تا سال ۱۳۹۴ تمام ولایات افغانستان دارا دانشگاه می شود و یک تعداد دانشکده های جدید در دانشگاه ها نیز افزایش می یابد