افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » دسته جمعی

یک گوری جمعی در شمال افغانستان کشف شد
1 سال قبل
یک گوری جمعی در شمال افغانستان کشف شد

یک گوری جمعی در شمال افغانستان کشف شد

گروه خبری بشارت: یک گور دسته جمعی در منطقه بنام «سیاب: در ولایت تخار، شش کیلومتری شهرک رستاق در جریان کندک خاک توسط مردم محل کشف شد و ۲۰ جمجمۀ انسان انسان در آن پیدا شد.