افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 24 February , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » راکت

در اثر فیر نیروهای خارجی هفت کودک شهید و مجروح شدند وتعدادی زخمی شدند
2 سال قبل
در اثر فیر نیروهای خارجی هفت کودک شهید و مجروح شدند وتعدادی زخمی شدند

در اثر فیر نیروهای خارجی هفت کودک شهید و مجروح شدند وتعدادی زخمی شدند

در اثر فیر راکت نیروهای خارجی در ولایت هرات، سه کودک شهید و چهار کودک دیگر زخمی شدند و 6 نفر دیگر نیز مجروح شدند.