افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 31 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » روز قدس

افغانستان و گرامیداشت روز جهانی قدس
1 سال قبل
افغانستان و گرامیداشت روز جهانی قدس

افغانستان و گرامیداشت روز جهانی قدس

آواپرس: انتظار می رود دولت افغانستان به عنوان نظامی مردمی و برآمده از رای و اراده مردم، همصدا با مردم خویش با ملت مظلوم و مبارز فلسطین، رسالت تاریخی خویش را انجام دهد.