افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 12 April , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » سازمان ملل، طالبان،

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه تسهیل کمک رسانی به افغانستان را به اتفاق آراء تصویب کردبت دادند.
2 سال قبل

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه تسهیل کمک رسانی به افغانستان را به اتفاق آراء تصویب کردبت دادند.

اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه تسهیل کمک رسانی به افغانستان را  روز چهار شنبه به وقت محلی به اتفاق آراء تصویب کرد. تصویب این قطعنامه، کمک های بشردوستانه به افغانستان  که در آستانه سقوط اقتصادی است، تسهیل اما در عین حال دسترسی طالبان به این کمک های مالی مسدود می شود.