افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 May , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد افغانستان را متهم به شکنجه های وحشتناک زندانیان کرد
2 سال قبل
سازمان ملل متحد افغانستان را متهم به شکنجه های وحشتناک زندانیان کرد

سازمان ملل متحد افغانستان را متهم به شکنجه های وحشتناک زندانیان کرد

گروه خبری بشارت: سازمان ملل متحد در گزارش 74 صفحه ای خود طی بررسی وضعیت زندان در افغانستان، امنیت ملی و پولیس کشور را متهم به شکنجه های وحشتناک زندانیان کرد و از بدرفتاریهایی چون شوک الکتریکی، کشیدن ناخن پا و تهدید به آزار جنسی و آویزان در سقف و نیز شکنجه کودکان خبر داده است.