افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 May , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » سرطان

2 سال قبل
ماه سرطان مرگ بارترین زمان برای غیر نظامیان در افغانستان

ماه سرطان مرگ بارترین زمان برای غیر نظامیان در افغانستان

ماه سرطان مرگ بارترین زمان برای غیر نظامیان در افغانستان بوده است و از ماه ژانویه تا ژوئن سال جاری، 1462 غیرنظامی در کشور کشته شده‌اند