افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 May , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » شعر

شب شعر افغانستان به مناسبت ماه رمضان در تهران برگزار شد
2 سال قبل
شب شعر افغانستان به مناسبت ماه رمضان در تهران برگزار شد

شب شعر افغانستان به مناسبت ماه رمضان در تهران برگزار شد

گروه خبری بشارت: شب شعر شاعران و هنرمندان افغانستان در جشن فرهنگی - دینی "رمضان میراث مسلمانان" همزمان در برج میلاد تهران برگزارشد.

به امید آمدنت
2 سال قبل
به امید آمدنت

به امید آمدنت

به امید آمدنت