افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » شورای علمای اهل تشیع طالبان،

معاون ریاست الوزرا در دیدار علمای اهل تشیع گفته است که در حکومتداری و کمک های بشردوستانه همه ولایات و مردم را بدون تبعیض در نظر می‌گیریم.
1 سال قبل
معاون ریاست الوزرا در دیدار علمای اهل تشیع گفته است که در حکومتداری و کمک های بشردوستانه همه ولایات و مردم را بدون تبعیض در نظر می‌گیریم.

معاون ریاست الوزرا در دیدار علمای اهل تشیع گفته است که در حکومتداری و کمک های بشردوستانه همه ولایات و مردم را بدون تبعیض در نظر می‌گیریم.

محمد اکبری نماینده پیشین شورای ملی حکومت پیشنی، در دیدار با معاون رئیس الورا حکومت طالبان اظهار خوشحالی نموده و گفت: خوشحال هستیم که با طی نمودن مسیر دشواری کشور ما آزاد شده و امروز صاحب نظام اسلامی شده ایم.