افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 24 February , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » طالبان، ولایت دایکندی

طالبان با جنگجویان کمتر از ۱۰۰ نفر مرکز ولایت دایکندی را بدون جنگ تصرف کردند
2 سال قبل
طالبان با جنگجویان کمتر از 100 نفر مرکز ولایت دایکندی را بدون جنگ تصرف کردند

طالبان با جنگجویان کمتر از ۱۰۰ نفر مرکز ولایت دایکندی را بدون جنگ تصرف کردند

طالبان شب گذشته  با جنگجویان کمتر از 100 نفر مرکز ولایت دایکندی را با شلیک دو گلوله در حالی که شهر خالی از نیروهای نظامی بود، تصرف کردند