افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 29 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » طلبه، نمایشگاه، دیجیتال

بازدیدخواهران طلبه بنت الهدی قم از نمایشگاه رسانه های دیجیتال تهران
1 سال قبل
بازدیدخواهران طلبه بنت الهدی قم از نمایشگاه رسانه های دیجیتال تهران

بازدیدخواهران طلبه بنت الهدی قم از نمایشگاه رسانه های دیجیتال تهران

خواهران حوزه شهیده بنت الهدی امروز پنجشنبه 21/7/1390از غرفه بشارت درپنجمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال دیدن کردند