افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 4 June , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » فراخوان

فراخوان همایش زنان در افغانستان ، فرصتها ، چالشها، و راهکارها
1 سال قبل
فراخوان همایش زنان در افغانستان ، فرصتها ، چالشها، و راهکارها

فراخوان همایش زنان در افغانستان ، فرصتها ، چالشها، و راهکارها

مرکز فرهنگی-اجتماعی بشارت، کانون فرهنگی آموزشی رسالت، مجمع علمی فرهنگی والعصر و انجمن طلاب خواهران افغانستان (ریحانه)  «همایش زنان درافغانستان؛ فرصتها؛ چالشها و راهکارها» برگزار می کنند.