افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 21 June , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » قیام

گروهی از مردم درولایت بادغیس بر ضد طالبان قیام کردند
2 سال قبل
گروهی از مردم درولایت بادغیس بر ضد طالبان قیام کردند

گروهی از مردم درولایت بادغیس بر ضد طالبان قیام کردند

صدهاتن از مردم ولایت بادغیس در ولسوالی جوند این ولایت بر ضد گروه طالبان قیام مسلحانه کردند.