افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 30 May , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » مجلس

مجلس سنای افغانستان خواستار مسدود شدن سفارت فرانسه در کابل شد
2 سال قبل
مجلس سناي افغانستان خواستار مسدود شدن سفارت فرانسه در کابل شد

مجلس سنای افغانستان خواستار مسدود شدن سفارت فرانسه در کابل شد

بر اساس گزارش پايگاه خبري رسالت ، پس از نشر کاريکاتورهاي موهن به پيامبر عظيم الشان اسلام توسط مجله شارلي ابدو فرانسه، مجلس سنا خواستار مسدود شدن سفارت اين کشور در کابل شد.اعضاي مجلس سنا مي گويند: فرانسه با اجازه دادن نشر کاريکاتورهاي موهن، به مقدسات مسلمانان توهين کرده است.

جرگه بزرگ عنعنوی به هدف بستن پیمان استراتژیک با آمریکا در کابل آغاز به کار کرد
2 سال قبل
جرگه بزرگ عنعنوی به هدف بستن پیمان استراتژیک با آمریکا در کابل آغاز به کار کرد

جرگه بزرگ عنعنوی به هدف بستن پیمان استراتژیک با آمریکا در کابل آغاز به کار کرد

گروه خبری بشارت: مجلس نام نهاد به جرگه بزرگ عنعنوی با سخانان رئیس جمهور کرزی به هدف بستن پیمان استراتژیکی با آمریکا در کابل گشایش یافت

تلاش نمایندگان مجلس به برکناری معاون دوم رئیس جمهور ازریاست مبارزه باحوادث
2 سال قبل
تلاش نمایندگان مجلس به برکناری معاون دوم رئیس جمهور ازریاست مبارزه باحوادث

تلاش نمایندگان مجلس به برکناری معاون دوم رئیس جمهور ازریاست مبارزه باحوادث

گروه خبری بشارت: نمایندگان مجلس به دلیل حاضر نشدن آقای خلیلی در مجلس برای پاسخگویی قانونی را به تصویب رساند که در صورت اجرایی شدن، معاون دوم رئیس جمهور از ریاست کمیته ملی مبارزه با حوادث برکنار می گردد.

اعضای مجلس سنای افغانستان خواستار اقدامات جدی در برابر حملات پاکستان به افغانستان شدند
2 سال قبل
اعضای مجلس سنای افغانستان خواستار اقدامات جدی در برابر حملات پاکستان به افغانستان شدند

اعضای مجلس سنای افغانستان خواستار اقدامات جدی در برابر حملات پاکستان به افغانستان شدند

گروه خبری بشارت: شماری از اعضای مجلس سنای افغانستان از جامعه جهانی و دولت افغانستان، خواستار اقدامات جدی در برابر حملات پاکستان به افغانستان شدند.