افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 27 June , 2022 تعداد کل نوشته ها : 682×

besharat news

برچسب » مرکز بشارت

مرکز فرهنگی -اجتماعی بشارت نمایشگاه طلیعه  ظهور را برگزار کرد
7 ماه قبل
مرکز فرهنگی -اجتماعی بشارت نمایشگاه طلیعه  ظهور را برگزار کرد

مرکز فرهنگی -اجتماعی بشارت نمایشگاه طلیعه  ظهور را برگزار کرد

مرکز فرهنگی-اجتماعی بشارت  با همکاری دانش آموزان مهاجر  مناطق جاجرود - کمرد ، پردیس در  كمرد صنعتی ( شرق تهران) (تهران)   به مناسبت میلاد مهدی موعود (عج) بر گزار  کرد