افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 31 January , 2023 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » مزار شریف

دشمنان مردم افغانستان مراسم عاشورای حسینی را به خاک و خون کشاند
1 سال قبل
دشمنان مردم افغانستان مراسم عاشورای حسینی را به خاک و خون کشاند

دشمنان مردم افغانستان مراسم عاشورای حسینی را به خاک و خون کشاند

گروه خبری بشارت: عوامل خارجی و دشمنان مردم افغانستان مراسم عاشورای حسینی را در شهرهای کابل، مزارشریف و قندهار به خاک و خون کشید.

پولیس دولتی تظاهرات اعتراض آمیز مردم را در اعتراض به زمین خواران در مزار شریف به خاک و خون کشاند
1 سال قبل
پولیس دولتی تظاهرات اعتراض آمیز مردم را در اعتراض به زمین خواران در مزار شریف به خاک و خون کشاند

پولیس دولتی تظاهرات اعتراض آمیز مردم را در اعتراض به زمین خواران در مزار شریف به خاک و خون کشاند

گروه خبری بشارت: پولیس دولتی تظاهرات اعتراض آمیز مردم شهرک امام سجاد را در اعتراض به زمین خواران در مزار شریف به خاک و خون کشاند