افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 24 February , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » مقالات

2 سال قبل
بررسى ماهيت تابعيت و اقامتگاه

بررسى ماهیت تابعیت و اقامتگاه

اشخاص حقیقى محمد هاشم رضایى اشاره نوشته حاضر که فرادست خواننده قرار دارد کوشیده است مفاهیم «تابعیت» و «اقامتگاه» را، که از موضوعات ومسائل حقوق بین المللى خصوصى مى باشند، به اختصار مطالعه وبررسى نماید ابتدا به طور اجمال، به پیشینه تاریخى، چگونگى تغییر ملاکها و جدایى آن دو مفهوم از ملاحظات دینى، اشاره نموده […]

چهره ها به روایت آیینه
2 سال قبل
چهره ها به روايت آيينه

چهره ها به روایت آیینه

چهره ها به روايت آيينه

ملت سازى در اندیشه ى شهید مزارى (ره)
2 سال قبل
ملت سازى در انديشه ى شهيد مزارى (ره)

ملت سازى در اندیشه ى شهید مزارى (ره)

غلام سخى حليمى ملت پديده ى تاريخى و حقوقى است كه با گذشت زمان و در اثر پيشرفت علم صنعت، فروپاشى نظام هاى امپراطورى و نيازهاى ضرورى جامعه بشرى به وجود آمد.