افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 21 June , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » نشست علمی، اسلام ، حقوق بشر

نشست علمی با موضوع کرامت انسان از منظر اسلام و حقوق بشر در سالروز بعثت پیامبر اسلام در ولایت دایکندی برگزار شد
2 سال قبل
نشست علمی با موضوع کرامت انسان از منظر اسلام و حقوق بشر در سالروز بعثت پیامبر اسلام در ولایت دایکندی برگزار شد

نشست علمی با موضوع کرامت انسان از منظر اسلام و حقوق بشر در سالروز بعثت پیامبر اسلام در ولایت دایکندی برگزار شد

به گزارش بشارت، نشست علمی با موضوع کرامت انسان از منظر اسلام و حقوق بشر، در سالروز ولادت پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله از سوی مدرسه علمیه مهدیه نیلی و مرکز فرهنگی - اجتماعی بشارت، در ولایت دایکندی برگزار شد.