افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 12 April , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » نشست علمی، عقلانیت، عاشورا

نشست علمی خرد وعقلانیت در نهضت عاشورا در ولایت دایکندی برگزار شد
2 سال قبل
نشست علمي خرد وعقلانیت در نهضت عاشورا در ولایت دایکندی برگزار شد

نشست علمی خرد وعقلانیت در نهضت عاشورا در ولایت دایکندی برگزار شد

کتاب خانه مرکزی دایکندی، مرکز فرهنگی – اجتماعی بشارت و انجمن اجتماعی نگرش نو نشست علمی با عنوان خرد و عقلانیت در نهضت عاشورا، به مناسب عاشورای حسینی برگزار کردند.