افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 21 June , 2024 تعداد کل نوشته ها : 694×

besharat news

برچسب » نمایشگاه، فرهنگ، افغانستان

حضور فعال مرکز فرهنگی-اجتماعی بشارت در نمایشگاه دین، فرهنگ و رسالت علمای افغانستان
2 سال قبل
حضور فعال مرکز فرهنگی-اجتماعی بشارت در نمایشگاه دین، فرهنگ و رسالت علمای افغانستان

حضور فعال مرکز فرهنگی-اجتماعی بشارت در نمایشگاه دین، فرهنگ و رسالت علمای افغانستان

در حاشیه همایش دین، فرهنگ و رسالت علمای افغانستان، نمایشگاهی از آثار و محصولات علما، طلاب و تشکل های علمی فرهنگی افغانستان از 17/11/90 لغایت 20/11/90 در قم و در مجتمع آموزش عالی امام خمینی برگزار گردید.